Avelsregler o Valphänvisning

Avelsregler o Valphänvisning

SWK Avelsregler och valpförmedling

Regler, gäller fr.o.m. 1 juli 2024/ SWK

Jaktproven är grunden för avelsarbetet och ett viktigt instrument och syftar till att få fram effektiva, ändamålsenliga och lämpliga jakthundar, väl anpassade till en tidsenlig jakt.

Jakt

 • Avelshund skall vara jaktligt rastypisk och användas i praktisk jakt kontinuerligt.
 • Avelshund ska vid första kull vara godkänd på Ukl eller Nkl eller JP alternativt
 • Avelshund som har genomfört ett helt Ukl eller Nkl eller JP men inte blivit godkänd måste vara godkänd på något av de övriga proven -Ökl/Skogsprov/Vildsvinsprov/EP/EPB – samt ha godkänd bedömning av skall på något av proven Ukl/Nkl/ /Skogsprov/JP/EP.
 • Avelshund ska innan andra kullen uppfylla krav under föregående punkt samt vara startad och ha fullföljt något av de övriga proven -Ökl/Skogsprov/Vildsvinsprov/EP/EPB (ej KEP på vildsvinsprov).
 • Avelshund skall ha ett Dogbase-index på skott på minst 100. Avelshund ska också själv vara godkänd på skottmoment (8 poäng på Ukl/Nkl/Ökl/JP/EP/EPB alt. godkänt skottmoment på Skogsprov). Det senaste provresultatet gäller. Dock skall hund som bedömts skotträdd (0 poäng) på Ukl/Nkl/JP/EP inte gå i avel oavsett senare resultat.
 • Hund med mycket ”löst skall” 4L och 1L på Ukl/Nkl/JP/EP och/eller 6:a på Skogsprov (vilseledande löst skall) ska inte användas i avel. Det senaste provresultatet gäller.

Hälsa

 • Avelshund skall vara frisk och mentalt sund.
 • För enskild parning ska inavelsgraden vara låg, senaste åren 1-1,5% på ras nivå(SKK rekommendation är högst 6,25%).
 • Avelshund ska vara friröntgad på höftleder med resultat Hd-A eller Hd-B och armbågsleder med resultat Ed-0.
 • SKK preliminärt parningsindex rekommenderas Hd-index på minst 94, Ed-index på minst 100. Vid oklarhet, kontakta Avelsgruppen (Se information SKK om index).
 • Importerad hund har bara individuellt SKK Hd/Ed-index vilket kan ökar osäkerheten. Kontakta Avelsgruppen för kontroll.
 • Känd patellastatus ska vara utan anmärkning.
 • Avelshund som i olika kombinationer givit en betydligt högre andel avkommor med allvarliga sjukdomar/defekter än rasens genomsnitt ska tas ur avel. Exempel Hd D-E, Ed 2-3, OCD, FCP och andra ledsjukdomar, PRA, allergi, epilepsi.

Det är inte förenligt med SKK:s eller SWK:s avelsregler att använda en sjuk hund i avel.

Allmänt gäller

 • Jordbruksverkets lagkrav för avel med hund gäller och djurägare är skyldiga att känna till lagen.
 • Respektive hundägare ansvarar för sin avelshund och uppfödning.
 • Hundägare ska följa SKK’s grundregler och registreringsbestämmelser och att avelshundarna är fria från allvarliga ärftliga sjukdomar, dvs friska.
 • Medlemskap i SWK krävs för valphänvisning.
 • Svenskägd importerad tik/hane ska vara SKK-registrerad före parning.
 • Utlandsägd/född hund ska vara registrerad i sitt hemland. Hund som har godkända jaktprovsmeriter i annat land enligt det landets avelskrav kan efter godkännande av Avelsgruppen vara med på SWK’s valphänvisning. Intyg av erhållna resultat – kopia på hundens stamtavla, jaktprovsmeriter och röntgenresultat, skall skickas till Avelsgruppen. (Obs-hunden måste vara Hd/Ed-röntgad enligt SKK’s bestämmelser även om dess hemland inte har krav på det.)
 • Avelshund ska vara lägst 2 år 6 månader vid första parningstillfället.
 • Avelshund får ha högst 45 valpar per individ (drygt 2 % av antalet registreringar de senaste fem åren). Detta är inget mål utan en högsta gräns.
 • Utvärderingen av avelsresultat sker kontinuerligt av avelsgruppen. Efter ca 20 valpar skall ett uppehåll ske i aveln så att en sammanfattning av hur bra nedärvare hanen/tiken varit. Avelshund får under utvärderingstiden avvakta innan eventuellt fortsatt avelsinsats. Efter utvärdering av hundens avkommors jaktprovsresultat samt av röntgenresultaten är goda, kan avelshunden fortsätta i avel, men bör inte överstiga 45 valpar totalt.
 • Avelsgruppen kan ge dispens om exempelvis hund är viktig genetiskt.

Uppfödarservice

 • Avelsgruppen är behjälplig med riskbedömning tex. att ta fram hälsoindex samt Dogbase egenskapsindex och lämnar råd om medlem önskar detta.Vi stöttar uppfödarna vid olika praktiska problem som kan uppstå vid parning, dräktighet, valpning och de första veckorna. Veterinärmedicinsk bedömning görs dock inte.

Länkar:

    Även dessa regler gäller under hela 2024

Avelsgruppen SWK