Sjukdomsanmälan

Vi är väldigt tacksamma om ni anmäler till SWK:s Avelsgrupp om er wachtelhund fått diagnos på sjukdom.

 Varför ska man anmäla?

  • En frisk jakthund jagar bättre
  • En frisk jakthund bör kunna hålla under ett långt jaktliv
  • Kartläggning av olika sjukdomar är viktigt för att hålla rasen så frisk som det går
  • Klubben vill kunna ge så bra råd och stöd som möjligt till uppfödare och hundägare för att inte fler hundar ska drabbas av sjukdom
  • Klubben vill kunna agera snabbt om så skulle behövas

Skicka anmälan via e-post:
c.lagerstedt@hotmail.se

 …med uppgifter om

  • Hundens namn och registreringsnummer
  • Diagnos
  • Ålder när sjukdomen debuterade
  • Vi har tystnadsplikt

Tack för hjälpen att behålla rasen frisk!