Hanhundslista

Hanhundslista

Samtliga Hanar på listan uppfyller i dagsläget kraven för SWK; s Valphänvisnings A-lista (reglerna gällande fr.o.m. 1/1-2020) och har av ägarna bedömts vara friska.

 

De ska ha Godkänt UKL/NKL med lägst 5 poäng i samtliga moment (utom förighet), motsvarar ett 2:a pris enligt 2017 års provregler och JP.
Vid Godkänt UKL/NKL/JP med lägre poäng / eller för avelshundar över 4 års ålder/ och för avelshundar from. sin 2:a kull krävs även något av följande,
Pris i ÖKL/EP/EPB/GP/Godkänt Skogsprov.

På listan finns svenskregistrerade hanar med hemvist (ägaren bor) i Sverige. Hanarna är listade enligt registreringsnummer, de äldsta först. Importerade hanar listas efter det svenska registreringsnumret.

De meriter som anges är endast SWK;s officiella jaktprov: Unghundsklass, Nybörjarklass, Öppen klass, Skogsprov, Vildsvinsprov eller motsvarande utländska meriter.
Vidare anges om hanarna hittills haft några valpkullar.
Avelsindex (uppdaterat september –  2023) anges med sex siffror som står för;  Hd – Näsa – Spårskall – Spårvilja – Skogssök – Skottreaktion.

En hund är inte bara siffror – ett avelsindex säger inte allt utan ska ses som ett komplement till annan information. Läs mer under fliken Avelsindex.

Mer information om hanarnas syskon och ev. avkomma kan du hitta på SKK Hunddata eller Avelsdata, på SWK; s hemsida (jaktprovsberättelser) och i SWK;s stamböcker. På SKK Avelsdata kan du också räkna ut inavelskoefficienten för en tänkt kombination.

En Hanhundslista är ett ”levande dokument”. Hanar faller ifrån och nya tillkommer hela tiden. Många unga hundar tillkommer när de får fler jaktprovsmeriter.
Hanhund över tio års ålder tas bort från hanhundslistan.

Vill du ha med din hane på listan?
Anmälningsblankett finns på; http://wachtelhundklubben.com/anmal-hund/visa/
Hittar du några fel? Meddela rättelser till mary.gunnar@telia.com

SWK;s styrelse
gm Carina Lagerstedt
Avelsansvarig/Uppfödarkontakt

November 2023