Jaktprovsinformation/regler

Svenska Wachtelhundklubben startade sin provverksamhet 1987 med inofficiella unghundsprov och 1992 blev unghundsklass och öppenklass officiella provformer. Idag finns flera olika prov för wachtelhundar och även några prov som är gemensamma med andra raser. För alla prov i SKKs organisation finns allmänna bestämmelser som reglerar bland annat dopingfrågor, krav på registrering och medlemskap samt handläggning av protester. Hela regelhäftet finns som pdf.

Jaktprovens ändamål är att prova hundar under jägarmässiga former och premiera de egenskaper som utmärker rasens specifika karaktär och på vilka avelsarbetet ska grundas. Detta för att få fram effektiva hundar som är väl anpassade till en tidsenlig jakt.

Jaktprovet är ett viktigt instrument för aveln och för utvecklingen av ändamålsenliga och lämpliga jakthundar. Genom att delta i jaktproven kan den enskilda hundägaren bidra till en gynnsam utveckling av rasen.

Wachtelhunden är en kortdrivande skogsjakthund och mångsidig jakthund. Tack vare ändamålsenliga jaktprov och avelskrav ges jägarna möjlighet till en passionerad och arbetsvillig jakthund för främst skogsjakten och som en effektiv eftersökshund såväl på land som i vatten.

Huvuduppgiften för Wachtelhunden är klövviltsjakten där den ska arbeta självständigt. Utrustad med en stark vilja att finna vilt ska Wachtelhunden effektivt söka igenom När den finner vilt skall den jaga detta uthålligt och driva det ur såten med ett ärligt drevskall. Efter avslutat drev skall den villigt återvända till föraren med en självständig återgång.

Framförallt vid jakt efter vildsvin och skadat vilt kommer Wachtelhundens egenskaper, viltskärpa, mod och robusthet till sin rätt.

Vid eftersök, både som spårhund och lös eftersökshund, ska Wachtelhunden utföra övertygande arbeten och snabbt förkorta viltets lidande. Wachtelhunden ska ha förmågan eller kapaciteten att förfölja skadat vilt längre sträckor och avsluta ändamålsenligt.

Främst vid vattenarbetet, men även på fält, är rasen lämplig som eftersökshund och apportör efter småvilt upp till fullvuxen rävs storlek.

För att Wachtelhunden ska bli jaktligt mångsidig och brukbar krävs grundlig lydnads- och jaktdressyr.

SWK jaktprov

Observera att nya jaktprovsregler gäller fr o m 1/7 2022. Läs under respektive provs sida för de nya reglerna, eller klicka här för de nya reglerna i sin helhet.

 

Unghundklass är som namnet antyder ett prov för unga hundar. För att starta ska hunden vara mellan 9 och 24 månader. Proven hålls till stor del i september tack vare dispens från Naturvårdsverket.

Nybörjarklass är till för hundar som är över 24 månader och som inte godkänts i unghundsklass. Nybörjarklass genomförs på samma sätt som Unghundsklass. Då det vid Nybörjarklass är äldre hundar som provas hålls nybörjarklass under ordinarie jakttid, vanligtvis i oktober/november.

 

Öppenklass är öppet för hundar över 9 månaders ålder som genomfört unghunds- eller nybörjarklassprov med godkänt drevarbete på fälthare. Dessa prov hålls vanligtvis i oktober och november och avser prova den färdiga jakthunden. I provet ingår bedömning både av hundens egenskaper som skogsjakthund och apportör.

 

Skogsprovet är den nyaste provformen för wachtelhundar. Här provas hundens jaktegenskaper i skogen och provet anordnas med fördel i samband med jakt.

 

Vildsvinsprov liknar skogsprovet men provar endast hundens uppträdande mot vildsvin. Provet kan hållas under jakt och hunden kan även bedömas som vildsvinshund under andra provformer, om omständigheterna så medger. Reglerna är gemensamma för wachtelhund och tysk jaktterrier och domare från den ena klubben kan döma hundar från den andra.

SKK spårprov

De spårprov som man kan starta med sin hund är inte Svenska wachtelhundklubbens egna prov utan det är Svenska Kennelklubben som är huvudman för dessa. Viltspårprov är en provform som är öppen för alla hundar, även oregistrerade och blandrashundar. Provet ska bedöma hundarnas lämplighet vid eftersök av skadat eller dött klövvilt.

Som en följd av vildsvinsstammens utbredning ökar behovet av eftersöksekipage för detta vilt. Svenska kennelklubben har tillsammans med Svenska jägareförbundet tagit fram provregler för ett eftersöksprov för vildsvin. Även detta prov är öppet för oregistrerade hundar och blandraser.

Provformer

Proven kan anordnas på flera sätt. Ordinarie prov är fastställda av SWK styrelse och annonserade i förväg på hemsidan och i tidningen. Om man har tillgång till lämplig provmark kan man anordna ett särskilt prov, ta då kontakt med den jaktprovsansvarige i din avdelning för vidare information.

Viltspårproven anordnas ofta som rörliga prov vilket innebär att provdeltagaren själv kommer överens med domare om lämplig provdag.