Anmälan till hanhundslistan

Anmäl din hane till Hanhundslistan!

Det är viktigt att vi har med så många hanar som möjligt. De ska vara registrerade och bo i Sverige.
De ska uppfylla kraven för A-listan.

Är din hane …

  • över 2,5 år
  • har ett 2:a pris/Godkänt Ukl eller Nkl med lägst 5 p i alla moment utom förighet och 8 p på skott
  • är friröntgad (Hd A eller B, Ed 0)
  • frisk och mentalt sund

… så uppfyller han kraven för A-listan.

  • efter 4 års ålder/1 valpkull krävs ytterligare meritering.

Läs vilka krav som gäller för A-listan under Valphänvisning.

 

Välkommen med din anmälan!
/Avelskommittén