Kennelstatistik

Kennelstatistik

Kennel statistik information!

Det är viktigt att följa upp hur aveln utvecklas om vi ska vara trovärdiga mot jägarkåren som är våra ”kunder”. De instrument som finns är olika prov och att röntga leder som SWK har hälsoprogram för.
Avelsgruppen har därför gjort en enkel statistik på hur kennlar lever upp till att meritera och röntgasina valpar.

Uppfödare är ingen homogen grupp av människor och vi kan ha olika mål. Idag är uppfödning av hundar en stor bransch som omsätter mycket pengar. Jakthundsuppfödare har traditionellt varit lojala mot varandra och hållit en lägre prisnivå jämfört med sällskapshunds uppfödningen men ändå hållit en god kvalitét med meriterade föräldrar från praktiska jaktprov för respektive ras där de förmågor som är viktiga testas. Jägarkåren är inte heller någon homogen grupp, skillnaderna mellan jägare är större idag jämfört med för 30 år sedan.

SWK bildades av jägare, för jägare. Ett litet antal jägare som ville förbättra rasen. En grundsten i uppbyggnaden och klubbens mål har varit olika jaktprov för aveln. På jaktproven bedöms både individen, och dels hur föräldrarna nedärver olika egenskaper. Utan proven famlar vi i blindo. Avel på en ras som är så mångsidig som vår är svår. Jaktproven är ett instrument för att försöka tolka de olika egenskaperna så uppfödare kan göra bra val. Jaktprov täcker naturligtvis inte allt och de kan förbättras.

Rasen har i Sverige 361 uppfödare med kennelnamn. De senaste fem åren 2018-2022, har 126 kennlar varit verksamma. Avelsgruppen har gjort en enkel statistik av de kennlar som har över 40 avkommor från år 1987. En del kennlar har varit med sedan klubben bildades och andra är nyare men har en större uppfödning än de äldre kennlarna. Några kennlar har haft uppehåll i sin uppfödning under flera år men har kommit tillbaka. När kenneln startade bör man känna till då vissa prov inte fanns när kenneln började sin uppfödning. Fanns heller inte krav på Ed röntgen från klubbens start. Statistiken visar ändå uthållighet under lång tid för de äldre kennlarna.

Statistiken är presenterad enligt följande: Börjar med vilka år kenneln varit aktiv. Därefter flest valpar i fallande skala. De valpar som föddes 2022 är inte utvärderade än med prov men antalet finns ändå med. Totalt antal valpar/kullar/tikar, varav tik som varit omeriterad, dvs inte har ett godkänt Ukl/Nkl.
Därefter följer procent HD/ED röntgade samt startade på jaktprov-Ukl/Nkl-Skogsprov-Vildsvinsprov och Ökl. Om hunden startat på flera prov i samma klass räknas det som en start bara. Observera att det är antal startade och inte resultatet på prov som redovisas. Det är en ”merit” bara att ha kommit till start så att säga. Även hur stor procent som gått vidare i avel anges, visar hur stort inflytande kenneln haft på rasen.

Om hälften eller mer av kennelns valpar utvärderats med prov och röntgen, enligt denna statistik, anser vi i avelsgruppen som ett bra resultat. Några kennlar lever inte upp till den nivån.
Anledningarna kan vara flera, allt från ointresse till att valparna inte är tillräckligt bra för att startas på prov. Förbättringsmöjligheter finns! Vi vill alla att rasen ska leva upp till en bra, välfungerande jakthund och som har en hållbar hälsa. En jakthund för jägare.

Avelsgruppen 2023/LK