Planera och kontakta avelsrådgivare

Planera och kontakta avelsrådgivare

Börja med att titta på hanhundslistan för information.
Rekommendation av hanar sker endast till tikar som uppfyller kraven för A-listan.
Övrig information i avelsfrågor och/eller avelsrådgivning ges av klubbens avelsrådgivare.

Carina Lagerstedt
c.lagerstedt@hotmail.se
070-630 07 81

Träffa gärna hanhunden och ägaren, om möjligt – jaga med den och skapa dig en egen uppfattning.

Ta reda på så mycket som möjligt om din hunds/täckhundens föräldrar och syskon när det gäller jaktprovsresultat, sjukdomar mm. Avelsrådgivaren kan ge dig upplysningar om för- och nackdelar som kan tänkas dyka upp i vissa kombinationer.

Avelsrådgivaren hjälper till med;

  • Inavelsberäkning
  • Tolkning av släktens jaktprovsresultat
  • Riskbedömning för ledsjukdomar, allergier m.m.

Du kan även få hjälp med detta för wachtelhund registrerad hos VDW. Många importer är närbesläktade med våra svenska wachtelhundar. Bara för att namnet är utländskt så innebär det inte att det är ”nytt blod”.

SWK rekommenderar att tiken är ca 3 år vid första valpkullen men inte äldre än 5 år. Eventuella sjukdomar har kanske då gett sig tillkänna. Vid sjukdom ska naturligtvis inte hunden gå i avel. Grundmeriteringen bör vara klar både för tiken och syskonen, så att en utvärdering kan göras.
Jaktligt har hon visat vad hon går för. Dessutom är en tik först efter 2 års ålder mentalt mogen att ta hand om valpar.

Avelsrådgivaren ger endast råd. Ibland kan det innebära att du avråds från parning. Detta bör respekteras eftersom det sker på goda grunder. Rådgivaren tar hänsyn till hela rasen i första hand.

Det är viktigt att du är så ärlig som möjligt. Om din hund har en sjukdom som du inte meddelat avelsrådet så kommer detta att slå tillbaka på dig och din uppfödning. Det är endast du som känner din egen hunds för- och nackdelar fullt ut.  Hundar med sjukdomar i nervsystemet, huden, hjärtat, ögonen, ledsjukdom av annat slag än HD/ED, svåra bettfel, klo o tassproblem, sjukdomar i immunförsvaret eller mentala defekter – ska inte användas i avel. Inte heller hundar som tidigare gett avkomma med svåra sjukdomar.

Det slutgiltiga valet gör du som uppfödare själv.
Det är du som har ansvaret inför valpköparna för de beslut som du tagit. 

SWK:s avelsrådgivare ger parningsförslag till uppfödare som uppfyller SWK:s regler för avelsrådgivning (se egen flik ). Förutom avelsrådgivaren kan det vara bra att kontakta din uppfödare. Denna kan eventuellt ge dig information och upplysningar som kan vara värdefulla inför ditt beslut.

Dessa dokument bör du känna till.

www.wachtelhundklubben.com hittar du:

Rasstandarden

RAS (Rasspecifika avelsstrategier)

Regler för jaktprov, viltspårprov och utställningar

www.skk.se hittar du:

SKK:s Grundregler   –  Grundregler | Svenska Kennelklubben (skk.se)

SKK:s Registreringsregler  –  Registreringsregler R42 (skk.se)

SKK:s Avelspolicy   –  SKKs avelspolicy | Svenska Kennelklubben

SKK:s Praktiska råd för uppfödare   –  Inför din första valpkull | Svenska Kennelklubben (skk.se)