Val av valpköpare och leverans

Vissa spekulanter bör du avråda från att köpa wachtelhund. Rasen är avsedd för jägare och ska inte vara enbart familjehund. Köparen bör vara beredd att lägga tid och engagemang på att utbilda och utveckla sin valp till den goda jaktkamrat som Wachtelhunden är avlad för.

Har valpspekulanten de förutsättningar som krävs för en wachtelhund, jagar han/hon tillräckligt mycket och är vederbörande beredd/intresserad att gå jaktprov?

Hur kan valpspekulanten klara det rent vardagliga med hunden?

Många tror att det bara är under valptiden man inte kan lämna hunden ensam mer än 4-5 timmar/dag. Detta gäller hela livet om hunden skall må bra! Rastning var fjärde timme är inte detsamma som att ha mänsklig kontakt och stimulans.

Ta med hunden på jobbet är lösningen för heltidsarbetande, men hur många har den möjligheten? Arbetar deltid – vad innebär det? Är det tillfälligt, hur ser schemat ut?

Finns det allergi i familjen?

Tidigare hunderfarenheter?

Redan vid första samtalet med valpköparen är det bra att klargöra att ett ev. köp är förenat med diverse krav från dig och klubben. Föreslå ett besök så ni får träffas och prata. Förklara att du tar ansvar för dina valpar och därför vill förvissa dig om att de får ett bra hem. Ni kommer att ha kontakt under flera år och då är det viktigt att ni kan samarbeta.

Uppfödaren avgör helt själv vem som får köpa valparna. Det är det svåraste i uppfödningen, att välja rätt valpköpare till rätt hund. Om du känner dig osäker på hur hunden kommer att få det – tacka nej till affären. Som uppfödare måste man vara beredd på att inte alla valpar kan säljas. Har du plats för några extra hundar i din kennel/ ditt hem?

När du fått registreringshandlingarna från SKK beställer du tid för veterinärbesiktning, vaccination och ID-märkning. Besiktningsintyget får inte vara äldre än 7 dagar vid valpens leverans. Kom överens med valpköparna när de kan hämta valpen.

Alla valpar måste enligt lag vara ID-märkta. Detta görs genom chip-märkning under halsskinnet. ID-märkaren ska lämna dig en underskriven blankett med tångavtryck eller chipremsa. Lämna denna blankett till din valpköpare, som ansvarar för att den fylls i och skickas till Jordbruksverket. De tar ut en mindre avgift för ägarregistreringen. Det är lag på att ägarregistrering ska göras hos Jordbruksverket. Ägarregistreringen på SKK är förbetald och formulär medföljer registreringshandlingarna. Dessa bör ifyllas vid köpet och postas sen av uppfödaren. Det kan vara en fördel att låta ägaruppgifterna synas på Internet (inte vara hemlig), t.ex. om hunden kommer bort.

Alla hundar måste registreras före fem månaders ålder, Om du har osålda valpar kvar måste de registreras på dig. En mindre avgift utgår för detta.

Har du tecknat ”dolda fel” försäkring/uppfödarförsäkring? Även om du inte har gjort det så fritar det dig inte från ansvar för just dolda fel som upptäcks när valpen är äldre än 8 veckor. Konsumentköplagen samt köplagen reglerar försäljning av varor, inklusive levande djur. Sätt dig in i vad det innebär.

 

Att lämna över valpen till valpköparen 

 • Lämna aldrig bort valpen före fyllda 8 veckor, strider mot SKK;s grundregler. Först då är den fysiskt och socialt mogen att lämna tiken och kullsyskonen.

  Valpköparen skall förutom valpen få med sig:

 • Skriftligt köpeavtal. Använd SKK;s köpeavtal som är juridiskt korrekt.
 • Registreringsbevis ”Stamtavlan” från SKK.
 • Veterinärintyget i original ej äldre än 7 dagar. Rekommenderas att du behåller kopia på intyget.
 • Anmärkning i besiktningsintyget ska antecknas på köpekontraktet. Det finns en del bra råd på SKK om besiktnings fel.
 • Ange i köpeavtalet om priset reduceras, varför (i bilaga).
 • Vill du lämna några garantier? Ange i så fall detta på bilaga till avtalet samt vad det exakt innebär.
 • Kontant betalning är att rekommendera.
 • Info om krav på att registrera i Jordbruksverket av ägaren.
 • Information om försäkring och Dolda fel-försäkring.
 • Råd angående skötsel och utfodring av valpen.
 • Information från Wachtelhundklubben om medlemskap och klubbens verksamhet.

Slutligen önskas du LYCKA TILL med din uppfödning och välkommen att ta kontakt med SWKs avelsrådgivare om du har funderingar.