Valphänvisning

Valphänvisning

Valphänvisningsregler, gäller 1 januari 2020 - 31 december 2024

Reglerna gällande A- o B-listan upphör 2024-07-01!

Ägare av avelsdjur, såväl hanhund som tik, skall känna till och följa SKK:s Grundregler och Registreringsbestämmelser, detta och att avelshundarna är fria från allvarliga ärftliga sjukdomar ansvarar respektive hundägare.
Det är inte förenligt med varken SKK:s eller SWK:s avelsregler att använda en sjuk hund i avel.

Svenskägd importerad tik/hane skall vara registrerad hos SKK för att användas i avel och publiceras på SWK;s Valpförmedlingen.

Hundar som används i avel bör ligga över genomsnittet beträffande jaktliga egenskaper och lämna avkomma som ligger nära eller över genomsnittet. Maxpoäng på jaktprov unghundsklass är 134 poäng (på tyska JP 134 p).  Medelpoängen för näsa, vilja, spårsäkerhet och sök är 4-5, och för skall och vatten 6-7 poäng, skott 8.
Hundar med skotträdsla ska inte gå i avel. Det är det senaste provresultatet som gäller, dock ska hundar som bedömts skotträdda (0/1) ej gå i avel oavsett senare resultat.
Hundar med mycket lösa skall, 4L och 1L på Ukl/Nkl eller 6;a på Skogsprov, ska inte gå i avel. Det senaste provresultatet gäller.
Valphänvisningen är indelad i två kategorier.
A-listan = parningar som följer SWKs Avelsrekommendationer.
B-listan = övriga kullar efter föräldrar med Godkända/gått till Pris (3;dje) UKL/NKL, men där en eller båda föräldrarna inte uppfyller SWKs Avelsrekommendationer.

För både A- och B-listan gäller följande:
• Avelshundarna ska ha HD- A eller B, ED- ua (0). Vid känd patellastatus ska den vara ua.
• Avelshundarna ska ha erhållit betyget Godkänd/gått till Pris på Ukl/Nkl/Jp. De måste ha 8 poäng på skott (en gång skottberörd = 4 p tillåts om hunden senare vid ett eller flera tillfällen fått 8 p).
• Avelshundarna får inte ha två eller fler avkommor, i minst två olika kombinationer, som erhållit nedsatt betyg på skottreaktion (resultatet på senaste provet gäller, dock kan skotträdsla, 0/1 p, inte repareras).
• För enskild parning får inavelsgraden inte vara högre än 6,25 %.
• Avelshundarna får ha högst 50 valpar per individ (drygt 2 % av antalet registreringar de senaste fem åren).

För A-listan gäller dessutom att parningen ska följa SWKs avelsrekommendationer, vilket innebär att …
• Avelshundarna ska vara lägst 2 år 6 månader vid parningstillfället.
• De ska ha 2:a pris Ukl/Nkl/Jp, eller lägst 5 poäng i samtliga moment (utom förighet), på prov genomförda innan 2017. Vid Godkänt Ukl/Nkl/Jp med lägre poäng krävs även något av av följande, Pris i Ökl/Ep/Epb/Gp/Godkänt Skogsprov.
• Avelshundarna över 4 års ålder och för avelshundar från sin 2:a kull (som har minst ett 2:a pris i Ukl/Nkl), krävs även något av följande, Pris i Ökl/Ep/Epb/Gp/Godkänt Skogsprov/Vildsvinsprov.
• Parningen ska inte vara en upprepad kombination.

• Utvärderingen av avelsresultat bör sker kontinuerligt men efter ca. 20 valpar sker en sammanfattning av hur bra nedärvare din hane är. Han tas då bort från A-listan för utvärdering.
• Avelsdjur som i olika kombinationer ger en betydligt högre andel avkommor med allvarliga sjukdomar/defekter än rasens genomsnitt ska tas ur avel. Likaså om valparnas jaktprovsresultat efter utvärdering är klart under medel.

Information i avelsfrågor och/eller avelsrådgivning ges av klubbens avelsrådgivare.

Carina Lagerstedt
c.lagerstedt@hotmail.se
070-630 07 81
SWK;s styrelse 2023
//Avelskommittén