Registrering av valpkull och försäljning

Använd fastställd blankett ”Registreringsanmälan”, finns på www.skk.se

För registrering hos SKK krävs att:

  • Avelshundarna är friröntgade på höfter (A, B) samt har känt resultat av armbågsröntgen. OBS! om föräldradjuren har HD D, E blir valparna registrerade men får avelsförbud som inte kan hävas. Avstå således från parning om din hund eller partnern har HD-fel! Observera att det inte går att försäkra valparna fullt om föräldrarna inte är friröntgade på höfter och armbågar. OBS! Röntgen ska göras före parning.
  • Veterinärintyg krävs för tikar äldre än 7 år som tidigare haft valpar. En tik får inte ha sin första kull efter 7 års ålder.
  • Hanhundsägaren måste skriva under registreringsanmälan (blankett finns på SKK:s hemsida). Hanhundsägaren skall lämna en kopia av normalt testikelintyg om det är hanhundens första valpkull. (Behövs ej om hanen är bedömd på officiell utställning.) Testikelintyget skall bifogas registreringshandlingarna.
  • Medlemskap krävs i SKK eller specialklubb ansluten till SKK, dvs. SWK. Du måste vara äldre än 18 år och ha din hemvist i Sverige. Utesluten medlem äger inte rätt att registrera valpar.
  • Hela kullen måste registreras. Du kan själv välja när du vill registrera dem, tipset är att skicka in handlingarna till SKK när valparna är 4-5 veckor. I registreringsavgiften ingår en automatisk livförsäkring från AGRIA som träder i kraft när valparna fyllt 5 veckor.Valpnamnen hittar du på själv. En rekommendation är att valparna i samma kull heter något på samma begynnelsebokstav, de är då lättare att följa. Det tar ca 5 arbetsdagar på SKK innan du får handlingarna. Postförskott gäller. Om du vill registrera kennelnamn – ta kontakt med SKK.
  • Om parning skett med inlånad hane från annat land gäller samma regler som för svensk-registrerad hund. Röntgenundersökning måste göras före parning.
  • För importerade hundar gäller samma regler som för svenskfödda. Importerad hund måste omregistreras i SKK om den skall användas i avel. Certifikat enligt FCI-regler för HD/ED, knäleder gäller även i SKK. Hunden behöver då inte omröntgas i Sverige.
  • Vid utlandsparning krävs kopia på hanens stamtavla från VDW, kopia av känt HD-resultatet (alternativt HD certifikat), samt kopia på resultat av armbågsröntgen. HD och ED ska i Tyskland vara avläst av Dr. P. Schunk. Kontrollera med avelsrådet. Försäkringsbolagen gör inte undantag utan båda föräldrarna måste följa SKK:s hälsoprogram för HD/ED. Glöm inte att testikelintyg krävs även om hanen har valpar i hemlandet.
  • Avels- och registreringsförbud gäller för parningar mellan exempelvis far och dotter eller motsvarande.

Vid leverans

Köpeavtalen för just din kull finns ifyllda med hundens uppgifter på www.kopahund.se .

Vid leverans ska valparna vara vaccinerade och ID-märkta. Registreringsbeviset och besiktningsintyget (får inte vara äldre än 7 dagar) ska lämnas till valpköparen.

Valpar får levereras tidigast vid 8 veckors ålder (inte 7 veckor och 5 dagar!!)

Valpkull ska registreras före 5 månaders ålder. Använd inte hemmagjorda avtal eller bilagor med oskäliga krav på valpköparen. Använd alltid SKK:s avtal!

Fullständig information finns på www.skk.se