Rasens Hälsa

Rasens Hälsa

HÄLSA

Det är av avgörande betydelse för en jakthundras att ha en funktionell hälsa. Med funktionell hälsa menas att hunden inte har kliniska symptom på någon sjukdom. En hund som är anlagsbärare av en recessiv sjukdom är alltid symptomfri. En stor majoritet av de hundar som har den lindrigaste graden av HD eller ED är också symptomfria eller symptomfria större delen av livet. Mindre defekter som liten knick-svans, litet navelbråck och enstaka tandbortfall betyder heller inget för hundens funktion
som jakthund. Det är viktigt att rangordna betydelsen av sjukdoms problem eller defekter när man har en snäv avelsbas. Det går inte att gallra bort allt som är fel.

Djur med allvarliga sjukdomar eller defekter ska inte användas i avel även om inget hälsoprogram finns. Djur som lämnar avkomma med allvarliga sjukdomar och defekter i högre grad än rasens genomsnitt skall inte heller användas i avel.

Det är ett brott mot Sveriges djurskyddslag (Jordbruksverket) samt SKKs /SWKs grundregler att avlapå sjuka djur

Klubbens hälsoprogram omfattar röntgen av höftleder (HD) och armbågar (ED). Hälsoprogrammen har varit framgångsrika och andelen friska hundar ligger på en stabilt hög nivå. För hunden orsakar vanligen lindriga HD-fel inga problem. HD-D och E kan orsaka lidande samt förkorta jaktlivet för individen. Att använda hundar med HD D och/eller E är ett brott mot SKK:s grundregler. Inga avelshundar med grav HD har använts i avel de senaste 25 åren.

Armbågsfel kan däremot orsaka fler problem och smärta på grund av den belastning en jakthund får på framdelen när den jagar. Det är vanligare enligt försäkringsstatistiken att ägare tyvärr måste avliva sin hund på grund av detta, jämfört med HD-fel.

ED kan vara flera olika sjukdomar vilket gör den svår att bekämpa. Sjukdomen utvecklas under hundens tillväxtperiod, det första året, då hundens ben till viss del utgörs av brosk som successivt förbenas.
Troligen orsakas de olika defekterna av ett samspel av komplexa ärftliga och miljömässiga faktorer, exempelvis övervikt. Då ED ändå odiskutabelt delvis orsakas av en ärftlig komponent är i nuläget individens resultat i kombination med släktens, ett skattat avelsvärde, så kallat index, det bästa verktyget för att kunna förbättra ED-läget.

SKKs avels kommitté’ har gjort ett policy uttalande som kommer att gälla från årsskiftet 2023/2024 om Ed2 och 3. Det innebär att användandet av Ed2 och/eller Ed3 bryter mot SKKs grundregler 2:2, även att använda hund som kliniskt har symtom på ED eller är opererad för ED, bryter mot SKKs grundregel.
Valpar efter belastade föräldrar får avelsspärr.

Grundregeln 2:2 innebär:

   • Att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder.
   • Att endast genomföra parningskombination som utifrån tillgänglig information inte ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman.
   • Att som ägare av avelshund följa SKKs hälsoprogram. SWK har hälsoprogram för höfter och armbågar.

Hälsoproblem i övrigt är t.ex allergi i olika former. Allergi kan bero på många faktorer och ökar generellt i samhället hos fler arter än hund. Ärftlighet finns och olika miljöaspekter kan trigga igång sjukdom.

Vetenskapliga undersökningar pekar bland annat på att vad valpen äter under sin första tid i livet har betydelse. Även tikens kost spelar in. Att valpar/unghundar får träffa på olika födoämnen samt naturliga saker i miljön så de kan bygga upp sitt immunförsvar är viktigt. Det är svårt att utrota allergi men vi kan på olika sätt förebygga. Allergiska hundar ska naturligtvis inte gå i avel!

I övrigt kan rasen råka ut för diverse olika sjukdomar som alla andra hundar men inget som sticker ut speciellt jämfört med andra raser. Rasen råkar däremot ut för olika trauman, olyckor i större omfattning främst vid jakt och andra aktiviteter.

Avelsgruppen återkommer i höst med färsk statistik om sjukdomar som försäkringsbolag registrerat senaste åren.

Avelsgruppen 2023/LK

https://www.skk.se/sv/om-skk/regler-policies-och-lagar/skks-grundregler/