Rollen som uppfödare

Viktigt att ha kunskap av och erfarenhet om rasen

Som uppfödare förväntas du känna till det mesta om din ras. Valpköparna utgår ifrån att du har kunskaper om allt och lite till. I deras ögon är det du som är ”proffset” och ju mer kunskap du har, desto större blir deras förtroende för dig. Dessutom förväntar sig valpköparna att de ska kunna vända sig till dig för hjälp även efter det att valpen levererats.

Kan du allt om rasens jaktsätt och jaktegenskaper?
Har du kunskap om rasens historik? Om inte – läs på och samla kunskap.

Valpköparen (dvs. jägaren) som vänder sig till dig kommer att förvänta sig att du kan det mesta om jakt med wachtelhund och ger en korrekt information. Du bör själv ha tränat wachtelhund, jagat med wachtelhund och startat på klubbens olika jaktprov för att kunna ge bra råd.

Uppmuntra till jaktprov och HD/ED röntgen

  • Är du beredd att stötta dina valpköpare så de startar på jaktprov?
  • Och uppmuntra dem att röntga sina hundar?
  • En seriös uppfödare vill se resultatet av sin uppfödning, vilket innebär att man vill kunna utvärdera sina kullar.
    Är det oviktigt för dig bör du avstå från att ta valpar.

Utbildning och stöttning till valpköpare

En uppfödares roll är även att hjälpa till att utbilda våra valpköpare så att de utvecklar hundens egenskaper, genom att t.ex. ha valpträffar och särskilda träningstillfällen inför jaktprov.

SWK:s lokalavdelningarna har träningsgrupper eller aktiviteter som man kan rekommendera valpköpare att medverka på.