Svenska Wachtelhundklubben, SWK

Svenska Wachtelhundklubben, SWK

Svenska Wachelhundklubben är en specialklubb för wachtelhunden och ingår som medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben (SKK) och skall som sådan arbeta för SKK´s och medlemsorganisationernas gemensamma mål för wachtelhunden.

Verksamheten regleras förutom av egna stadgar i tillämpliga delar också av stadgar för SKK samt av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.