Utställning

Utställning

Wachtelhundklubben har som en av sina uppgifter att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda hundar. Dessa skall vara bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda hundar, varför vi årligen anordnar en officiell utställning i klubbens regi.

Våra olika lokalavdelningar turas om att anordna utställningen.

Planerade utställningar

2024 SWK Östergötland Närke – 26 maj i Yxnerum

2025 SWK Småland Öland

2026 SWK Väst

2027 SWK Mälardalen Gotland

2028 SWK Södra