Anmälan till valpförmedling

Ägare av avelsdjur, såväl hanhund som tik, skall känna till och följa SKK:s Grundregler och Registreringsbestämmelser. Det är inte förenligt med varken SKK:s eller SWK:s avelsregler att använda en sjuk hund i avel. Att avelshundarna är fria från allvarliga ärftliga sjukdomar ansvarar respektive hundägare för.

Hundar som används i avel bör ligga över genomsnittet beträffande jaktliga egenskaper och lämna avkomma som ligger nära eller över genomsnittet. Maxpoäng på jaktprov unghundsklass är 74 poäng (på tyska JP 134 p). Genomsnittsresultatet är ca 50 p. Medelpoängen för näsa, vilja, spårsäkerhet och sök är 4-5, och för skall och vatten 6-7 poäng, skott 8.

Hundar med skotträdsla och/eller med mycket lösa skall, 4L och 2L, ska inte gå i avel.

Valphänvisningen är indelad i två kategorier.
A-listan = parningar som följer SWKs Avelsrekommendationer.

B-listan = övriga kullar efter föräldrar med godkända UKL/NKL, men där en eller båda föräldrarna inte uppfyller SWKs Avelsrekommendationer.

För både A- och B-listan gäller följande:

 • Avelshundarna ska vara HD-röntgade med A- eller B-resultat, ED-röntgade -ua -0. Vid känd patellastatus ska den vara ua.
 • Avelsdjuren ska ha erhållit betyget godkänd på Ukl/Nkl jaktprov. De måste ha 8 poäng på skott (en gång skottberörd = 4p tillåts om hunden senare vid ett eller flera tillfällen fått 8p).
 • Avelsdjuren får inte ha två eller fler avkommor, i minst två kombinationer, som erhållit nedsatt betyg på skottreaktion.
 • För enskild parning skall inavelsgraden inte vara högre än 6,25 %.

 

För A-listan gäller dessutom att parningen ska följa SWKs Avelsrekommendationer,
vilket bl.a. innebär att …

 • Avelsdjuren ska vara lägst 2 år 6 månader vid parningstillfället.
 • De ska ha godkänt Ukl/ Nkl med lägst 5 poäng på spårvilja och skogssök (JP lägst 2:a pris).
 • Vid godkänt UKL/NKL med lägre poäng krävs även något av följande:
  Pris i ÖKL / EP / EPB / GP
  Godkänt vildsvinsprov
  Godkänt skogsprov
 • Hundar över 5 år och/eller med över 20 valpar måste ha ytterligare meriter utöver Ukl/Nkl (om inte utvärderingen visar att avkomman är bättre än medelvärdet för rasen).

SWKs styrelse 2015/EK

Hänvisningen på hemsidan är kostnadsfri för SWKs medlemmar.

 

 

Anmäl dig till valpförmedling