Avel

Avel

AVELSREKOMMENDATIONER

  • Wachtelhundar som används i avel ska ligga över genomsnittet beträffande jaktliga egenskaper.
  • Avelsdjuren ska vara fria från allvarliga sjukdomar.
  • Avelsdjuren ska vara lägst 2 år 6 månader vid parning.
  • Avelsdjuren ska ha högst 20 valpar före 5 års ålder.
  • Avelsdjuren ska ha högst 50 valpar per individ (ca 2 % av antalet registreringar de senaste fem åren).
  • Parningen ska inte vara en upprepad kombination.
  • Avelsdjur som i olika kombinationer ger en betydligt högre andel avkommor med allvarliga sjukdomar och defekter än rasens genomsnitt ska tas ur avel.

OBS! I övrigt gäller samma regler för Avelsrådgivning som för Valpförmedling.

Dessutom vill SWK ge följande råd till uppfödare och hanhundsägare:

  • Utvärdera avelsdjuren efter 20 valpar, och därefter löpande. Dåliga nedärvare bör inte gå vidare i avel.
  • Om flera hundar i samma kull går i avel ska de inte ha 50 valpar vardera. Användningen bör då begränsas till 25-30 valpar per avelshund.
  • Parningar med flera mycket nära släktingar bör undvikas. Ex.: samma hane bör inte para helsystrar eller mor och dotter, eller tvärtom.

Avelsrådgivare är: 

Elisabeth Kärnestam
Smultronstället 9
246 32  Löddeköpinge
Tel: 046-70 65 02
E-post:  Elisabeth Kärnestam