Anmälan av parning/valpkull

Hänvisningen på hemsidan är kostnadsfri för SWKs medlemmar. Där kullen fyller kraven för valphänvisning.

Anmäl valpkull:
Fyll i uppgifterna på anmälningsblanketten, här  (word doc) eller här (pdf).
Numera ska alla delpoäng på jaktproven fyllas i samt slutsumma o pris (ex UKL/JP/NKL 8-8-8-8-8-8-8-8-8=128 p 1:a pris)

Fyll i och skicka till
E-post:  Mary Gillholm-Carlsson
eller

Mary Carlsson
Björkbackevägen 3
443 45 Sjövik
Tel: 0703-50 95 49
Obs! För utländsk avelshund där resultat ej finns registrerat i SKK-databas, krävs det att en kopia av HD-, ED-status samt redovisning av prov gjorda i utlandet.

På förmedlingen redovisas;

Hundens namn, registrerings nr o färg
Föräldrarna till avelsdjuren
Jaktprov- UKL/JP/NKL, ÖKL/EP/GP, Skogsprov, Vildsvinsprov, (eller motsvarande officiella jaktprov i annat land).
Rtg, Hd, Ed, ev.  patella status, ev. ögon diagnos

Titlar: där redovisas bara Championat på föräldrarna = SE UCH, SE JCH.

Övrigt får uppfödaren själv informera om vid kontakt med intresserade.