Info om rasens hälsoproblem

Hudsjukdomar, patellaluxation och epilepsi.

Mer information om rasens hälsoproblem finns här: http://wachtelhundklubben-prod.storage.googleapis.com/wp-content/uploads/2018/03/Info-om-halsoproblem-1.pdf

Sammanställt av Sara Roth (Bengtsson) leg veterinär.