SKK Start

SKK Start

Nytt för i år är att SKK start är vårt nya anmälningssystem för provanmälan. Alla jaktprov kommer vi nu att hantera i SKK Start.

Under hela 2023 och fram till nu har SWK samarbetat med SKK (Svenska Kennelklubben) för att skapa ett nytt anmälningssystem som kommer att förenkla anmälningar till jaktproven, hantering och registrering av provresultaten. Arbetet har underlättats av att SWK sedan många år har medlemsregistret hos SKK.

SWK Start utvecklas nu inte bara för SWK utan för ett flertal andra specialklubbar inom SKK. Alla som ska använda och anmäla hundar i SKK Start måste skapa ett eget konto. För att göra detta måste man ha en korrekt mailadress. Man kan inte ha olika konton med olika mailadresser. Ett konto och en unik mailadress för den person det gäller.

Skapa ditt SKK Start-Konto

SKK Start

Manual på hur du gör finns här!