Eftersöksprov vildsvin

Den ökande vildsvinsstammen har gjort att behovet av dugliga eftersökshundar ökat markant. Eftersök på vildsvin skiljer sig också ofta från eftersök på annat klövvilt varför även kraven på eftersökshundarna skiljer sig åt. Svenska kennelklubben har därför tagit fram ett särskilt eftersöksprov för vildsvin. Det skiljer sig åt från det vanliga viltspårprovet på flera punkter.

 

Specialklubb tar över eftersöksprov på vildsvin

Jakthundskommittén beslutade att Svenska Schweisshundklubben som enda klubb äger rätt att anordna eftersöksprov på vildsvin. Klubben kommer fortsättningsvis att ansvara för utbildning och auktorisation av domare för dessa prov. Provet ska vara öppet för SKK-registrerade hundar och hundar med en tävlingslicens utfärdad av SKK. De reviderade reglerna för eftersöksprov på vildsvin kommer att gälla från 1 juli 2013 till och med 30 juni 2017.

 

Jaktprovsbestämmelser