SKK Etikanvisningar

Nedan ser du Svenska Kennelklubbens etikanvisningar för hundanvändning vid jaktprov, träning och i tillämpliga delar vid jakt.

thumbnail of SKK etikanvisningar.. thumbnail of Svenska Kennelklubbens etikanvisningar för hundanvändning vid jaktprov, träning och i tillämpliga delar vid jakt.