Öppenklass

För hundar som genomfört unghundsklass eller nybörjarklass med godkänt godkänt drevarbete på fälthare och som tidigare inte startat tre gånger i Ökl. Ungefär 18 procent av hundarna som startat i unghundsklass går vidare i öppenklass. Klubben har som mål att minst 60 hundar ska starta i öppenklass varje år.

  1. I Ökl är syftet att prova hundarnas dresserbarhet och att säkra rasens specifika karaktär och jaktliga egenskaper som mångsidig och välutbildad jakthund.
  2. Vid Ökl-jaktprov provas hund med jaktlig erfarenhet. Provmomenten grundas på jaktliga situationer som Wachtelhunden förväntas utföra efter utbildning.
  3. Vid vattenmomenten, skottreaktion vatten, sökarbete vassrikt vatten enligt kapitel 6.2.5 och 0 är endast änder tillåtet.
  4. Tillåtet vilt vid släpspår på hårvilt är vuxen vildkanin och vid släpspår fjädervilt: kråkfågel, måsfågel, fasan eller and.
  5. Apporteringsvilt ska alltid kontrolleras och godkännas av domare med avseende på dess kvalitet.

 

Proven hålls under ordinarie jakttid, oftast i oktober eller november.

 

Jaktprovsbestämmelser