Viltspårprov

Viltspårprovet är öppet för alla hundar, även blandraser. Provet är indelat i två klasser, anlags- och öppenklass. För att få starta ska hunden vara minst nio månader och man måste vara medlem i SKK eller någon av dess specialklubbar, dit Svenska Wachtelhundklubben räknas.

 

Provet anordnas ofta som rörligt prov då deltagare och domare själva kommer överens om tidpunkt och plats för provet.

Ta kontakt med den viltspårsansvarige i din lokalavdelning för anmälan och för att komma i kontakt med lämplig domare.

Observera att en wachtelhund inte kan erhålla viltspårschampionat (VCh).
SKK införde viltspårchampionat som ett led att öka antalet starter på viltspårproven efter starka
påtryckningar framför allt från “hundsportraser” som ville meritera sina hundar.
Det har vid ett flertal tillfällen både rests motioner till års- och fullmäktigemöte att införa ett
viltspårschampionat för wachtelhund. Det har även emellanåt kommit frågor från medlemmar om
detsamma.
Styrelsens ståndpunkt och klubbens beslut vid motionsbehandlingen har motiverats enligt:

  1. Klubben vill undvika att meritering av artificiella prov (konstlade spår) för att undvika
    detta som argument vid valpförsäljning. Konstlade spår är givetvis bra som
    spårintroduktion och som träning.
  2. Ett championat ska vara tilldelat en hund kan anses vara fullt ut utbildad och användbar i championatets syfte, dvs bättre eftersökshund än en medelmåttig hund. Ett eftersök är så mycket mer än att kunna följa ett anvisat spår, att en hund som är viltspårchampion betyder inte alls att den är en duglig eftersökshund, men den kan givetvis vara det.

HS/2019

 

Jaktprovsbestämmelser