Skogsprov

Skogsprovet är en ny provform från och med hösten 2009. Syftet är att det ska öka antalet vuxna hundar på wachtelhundprov. Målsättningen är att vi ska ha mer än 100 provstarter årligen, vilket tillsammans med öppenklasstarterna ger en bra återkoppling mot unghundsprovet.

 

För att få starta ska hunden ha genomfört prov i Ukl eller Nkl med godkänt drevarbete på fälthare samt erhållit fyra (4) poäng i momentet skottreaktion i Ukl,Nkl eller Ökl. Om hund vid senaste jaktprovet erhållit 4 poäng i skott så ska den skottprovas vid skogsprovet. Och som tidigare inte startat tre gånger på skogsprov. Provet är öppet för hundar som på provdagen uppnått 18 månader.

 

Under provet bedöms hundens arbete i skogen, som såtjakthund, ungefär på samma sätt som i öppenklass, men med annan poängbedömning. Hundens uppträdande mot dött och skadat vilt tas också med i bedömningen. Provet kan anordnas under jakt, det är dock viktigt att jakten arrangeras på ett sådant sätt att hundens självständiga arbete kan bedömas.

 

Det går utmärkt att själv anordna ett skogsprov på den egna jaktmarken. Ta kontakt med den jaktprovsansvarige i din lokalavdelning för mer information.

Jaktprovsregler