Vildsvinsprov

Sedan jaktsäsongen 2001 har det funnits möjlighet att prova wachtelhundar på vildsvin. Provet genomförs på frilevande vildsvin, inte i hägn, och ofta i samband med jakt. Det är viktigt att jakten genomförs så att hundens självständiga arbete kan bedömas.

 

Provet är öppet för hundar som på provdagen uppnått 18 månaders ålder.

 

Om vildsvin påträffas under jakt eller i samband med andra prov kan hunden, om ägaren så önskar och om omständigheterna medger, provas på vildsvinsprov.

 

Ta kontakt med den jaktprovsansvarige i din avdelning om du har tillgång till provmark eller om du vill starta din hund.

 

Jaktprovsbestämmelser

  1. Syftet med att prova hundar vid vildsvinsprov är att premiera viktiga egenskaper som mod, dådkraft, skärpa och jaktförstånd. Dessa egenskaper utmärker en effektiv brukbar jakthund på viltslaget, till ledning för avelsarbetet.
  2. Hund ska provas på frilevande vildsvin. Provhunden skall ges möjlighet att arbeta självständigt i såtområde där inga andra hundar eller hundförare får/fått uppehålla/uppehållit sig.
  3. Det ska särskilt beaktas att hundens främsta uppgift är att finna vildsvin genom ett självständigt sökarbete utan förarstöd och därefter utan dröjsmål driva grupp av, eller ensamma, vildsvin med god kontakt ut ur såten.
  4. För att arbetet ska godkännas skall domare har gjort sådana observationer att det kan konstateras att hunden har varit i närkontakt med vildsvin.

6.4.2 Krav för Godkännande

  1. (a)  Hunden ska uppvisa ett självständigt sökarbete, vilket resulterar i att hunden utan förarstöd finner vildsvin.(b)  Hunden ska splittra/skingra grupp med vildsvin och uthålligt driva minst ett av djuren med god kontakt ur såtområdet.eller…genom aktivt och närgånget arbete tvinga ensamma vildsvin att lämna sin uppehållsplats. Hunden skall därefter uthålligt driva vildsvinet med god kontakt ur såtområdet.

    (c)  Om hunden trots ett aktivt och närgånget arbete inte kan få vildsvinet/vildsvinen att lämna sin uppehållsplats ska arbetet fortsätta i minst 10 minuter. Därefter får hundföraren gå till uppehållsplatsen och stödja hunden. Hunden ska då utan dröjsmål jaga stötta vildsvin med god kontakt ur såtområdet.

Hund får endast tillfälligt lämna funna vildsvin om det rör sig om vuxna vildsvin och uppsöka föraren, men ska direkt återgå till arbetet efter förarkontakt.

  1. Om hundens arbete skett på små vildsvin (mindre än 20 kg), utan sugga, kan arbetet inte godkännas.
  2. Om hunden mer än en gång skyggat för vildsvin avbryts prövningen och hunden ska inte godkännas.
  3. Hund som skadar friskt vilt kan inte godkännas och ska antecknas i domarberättelsen.

Jaktprovsregler