Startavgifter 2023

Startavgifter 2023

 

Annonserade prov:

Unghundsklass 450 kr

Nybörjarklass 500 kr

Öppenklass 500 kr,

Vildsvinsprov 500 kr

Skogsprov 500 kr


Särskilda
 prov:

Vildsvinsprov, totalt 500 kr, 250 kr betalas in på respektive avdelnings konto före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Skogsprov totalt 500 kr, 250 kr betalas in på respektive avdelnings konto före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Viltspårprov anlagsklass totalt 300 kr (kan variera) varav anmälningsavgiften 100 kr betalas till respektive avdelnings konto före provdagen och resterande 200 kr (kan variera), domararvodet, erläggs kontant vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

Avdelningarnas kontonummer

SWK Södra:  PG 19 61 50-7

SWK Småland/Öland: BG 5855-0872

SWK Väst:  PG 210 459-4

SWK Östergötland/Närke: PG 28 00 24-1

SWK Mälardalen/Gotland: PG 1242528-6

SWK HS: PG 33 32 09-5