Kommande jaktprov

SWK Småland/Öland ordinarie ukl-jaktprov 2017

Öppet för hundar som provdagen fyllt 9 månader men ej fyllt 24 månader.
Antalet deltagare är begränsat till de antal som står vid varje prov.

9 september öland 6 hundar
10 september öland 6 hundar
16 september öland 6 hundar

Samling för alla proven : Träffpunkt Öland vid brofästet på ölandssidan kl 7.00.

Sista anmälan är 1/7. Om din betalning inte är oss tillhanda senast 1/7 kommer du automatiskt att hamna på reservlistan.

Anmälan sker via hemsidan:

Anmälan till jaktprov