Svalöv/Lönnstorp/Glumslöv

Arrangör: SWK Södra

Provledare: Ingemar Ågren

Kommissarie: Marie Nilsson

Domare: Laila Kalling, Ulf Skarp hund 1, 2, 13, 18 - Marcus Löfström hund 3, 4, 11, 17 - Bengt Nilsson hund 5, 6, 7, 8, 9 - Joakim Karlsson hund 10, 12, 14, 15, 16

Domarkandidat: Mikael Lindstrand hund 5, 6, 7, 8, 9 - Björn Humble-Hedegaard hund 10, 12, 14, 15, 16 - Espen Brinchen, Norge hund 3, 4, 11, 17

Övriga funktionärer: Jeanette Lindstrand, Malin Ågren Påmark, Kristoffer Bieder

Väder: Mulet, regn. + 13 grader

18 Startande 2 st – 1:a pris, 2 st – 2:a pris, 10 st – 3:e pris

Provmomenten redovisas i följande ordning:
Drevarbete = Näsa – Drevskall – Spårvilja – Spårsäkerhet – Sökarbete skog – Vattenarbete – Förighet – Skottreaktion

1. (4) Romeleåsens Argo SE54634/2015 H brun 2015-10-03
e. Tskogens Yazz S32304/2008
u. Kärrmarkens Lea S54002/2009
Uppf: Rickard Göransson, Sjöbo
Äg: Arne Lindberg, Tormestorp
Drevarbete: Hare på insådd stubb. Hunden tar an med korrekt skall, arbetar spårnoga i ett bra tempo fram till grusväg. Arbetar bra på tappten fram men kommer ej vidare.
Hare1: Längd 900 m Tid 9 minuter
Sökarbete skog: Ett självständigt vidsträckt sökarbete. Tar upp vilt efter 11 min 200 m från föraren.
Vattenarbete: Vattenpassion!
Förighet: Utmärkt kontakt hela dagen.
Skottreaktion: Skottglad.

8-8-8-8-8-8-8-8 = 128 p 1:a pris

2. (3) Enzo Vom Loch SE52383/2016 H brun 2016-06-13
e. Othello Aus Der Jossaburg VDH/DW11-300
u. Xinn Vom Loch VDH/DW10-498
Uppf: Ralf Plescher Heldburg Tyskland
Äg: Åsa Andersson, Jönköping

Drevarbete: Hare 1 på stubb, driver 150 m med skall till vinkel o trädridå. Ringar länge men löser ej. Hare 2 på stubb, sidvind. Driver med skall 450 m, tappt, ringar. Hare 3 mycket sent ansatt. Finner själv spåret och arbetar sig in på löpan. Korrekt skall, olika svårigheter. Övertygande arbete. Tack vare hundens stora vilja löser den svårigheterna.
Hare 1: Längd 150 m Tid 1 minut
Hare 2: Längd 450 m Tid 4 minuter
Hare 3: Längd 1 200 m Tid 12 minuter
Sökarbete skog: Söker något runt föraren men frigör sig efter hand och arbetar med stor vilja, energi. Mycket bra sök.
Vattenarbete: Tvekar lite men vid stöd av föraren simmar hunden slutligen.
Förighet: Harmoniskt samarbete. Hund med mycket vilja men som är hörsam och vill samarbeta.
Skottreaktion: Helt opåverkad, positiv.

8-8-9-8-7-7-8-8 = 127 p 1:a pris

3. (15) Yoda vom Trommelberg SE31164/2016 H brun 2016-01-19
e. Ernesto Von Der Schwemme VDH/DW12-460
u. Li Von Der Huht VDH/DW11-341
Uppf: Christian-Hubertus Wandel Penzlin Tyskland
Äg: Henrik Kristensson, Gärds Köpinge

Drevarbete: Hare 1 tar an på stubb i kraftig sidvind med glest skall. Arbetar genom första vinkeln ut på brodd och vidare ut på rapsstubb, bryter omotiverat. Hare 2 tar an på stubb med korrekt skall, arbetar över väg in på brodd och vidare in på rapsstubb.
Hare 1: Längd 600 m Tid 4 minuter
Hare 2: Längd 850 m Tid 8 minuter
Sökarbete skog: Söker bra men det lilla sista saknas i djupet.
Vattenarbete: Går i och simmar bra efter stenkast.
Förighet: Svår att koppla vid harmomentet.
Skottreaktion: Utan anmärkning

7-8-7-6-7-6-7-8 = 113 p 2:a pris

4. (17) Vildhjortens Viktor SE36967/2016 H brunskimmel 2016-05-09
e. Zarus Vom Wisentwald SE38327/2013
u. Mjöåns Kricka SE60671/2012
Uppf: Alexandra Nordengren o Michael Persson, Höganäs
Äg: Adam Johannesson, Braås

Drevarbete: Hare 1 släpps på stubb, har lite svårt att ta an spåret. Tar till slut an spåret på stubb med korrekt skall. Arbetar in på brodd och över väg och in på stubb igen. Hare 2 tar ej an löpan. Hare 3 tar ej an löpan, övergår i fritt sök och jagar en hare med synkontakt.
Hare 1: Längd 700 m Tid 6 minuter.
Sökarbete skog: Uppvisar ett utmärkt sök.
Vattenarbete: Går i och simmar bra efter 3 stenkast och fler kommandon.
Förighet: Svår att koppla efter harmonentet.
Skottreaktion: Utan anmärkning

6-8-6-7-8-5-7-8 = 108 p 2:a pris

5. (8) Cosmic Cover\\\’s Choo\\\’s Look As Hell SE41731/2016 T röd 2016-06-08
e. Sippolas Ligist S33280/2009
u. Triggerhappy\\\’s Ofelia SE36795/2013
Uppf: Åza Vikström, Linköping
Äg: Henrik Svensson, Tollarp

Drevarbete: Hare 1 08.28 tar hunden upp på stubb. Haren går upp i slutet på stubb in på gräs ner i dalen. Hunden arbetar i gräs längs bäck. Hare 2 10.25 tar an på stubb med korrekt skall. Efter 200 m går ny hare upp som drivs med syn.
Hare 1: Längd 800 m Tid 3,5 minuter
Sökarbete skog: Söker trångt, återkommer ofta, arbetsvillig hela provtiden. Kommer ut upp till 60 m.
Vattenarbete: Går direkt i och simmar bra.
Förighet: Utmärkt hela dagen.
Skottreaktion: Positiv reaktion.

4-8-7-7-6-7-8-8 = 106 p  3:e pris

6. (5) Nordanbo\’s Jesper SE43154/2016 H brunskimmel 2016-06-15
e. Lövfström\’s Oh Göran SE43508/2014
u. Hammarstigen\’s Freja SE10314/2012
Uppf: Carina Hörnquist, Rimbo
Äg: Robin Johansson, Bankeryd

Drevarbete: Hare 1 07.48 på stubb fram till otröskat. Klarar inte vinkel. Tar om spåret. Kommer inte längre. Hare 2 09.43 tar an löpan efter 100 m. Klarar vinklar, släpper något löst skall.
Hare 1: Längd 250 m  Tid 2 minuter
Hare 2: Längd >800 m  Tid 3,5 minuter
Sökarbete skog: Söker trångt, återkommer ofta, arbetsvillig hela provtiden. Kommer ut upp till 60 m.
Vattenarbete: Går direkt i och simmar bra.
Förighet: Utmärkt hela dagen.
Skottreaktion: Positiv reaktion.

7-7-6-6-3-8-8-8 = 104 p 3:e pris

7. (6) Nordanbo\\\’s Jonathan SE43152/2016 H brunskimmel 2016-06-15
e. Lövfström\\\’s Oh Göran SE43508/2014
u. Hammarstigen\\\’s Freja SE10314/2012
Uppf: Carina Hörnquist, Rimbo
Äg: Jonas Andersson, Uppsala

Drevarbete: Provas på 3 harar. Hare 3 11.31 tar an på stubb. Klarar vinklar. Jobbar bra på tappt. Stöter ny hare som drivs på syn.
Hare 3: Längd 600 m Tid 5,5 minuter
Sökarbete skog: Gör en sökrunda upp till 80 m, sedan i förarens närhet. Verkar sliten.
Vattenarbete: Går direkt i och simmar bra.
Förighet: Smärre inkallningsproblem.
Skottreaktion: Ingen negativ reaktion.

6-8-6-6-2-8-7-8 = 101 p 3:e pris

8. (7) Nordanbo\\\’s Alexander SE43151/2016 H brunskäck 2016-06-15
e. Lövfström\\\’s Oh Göran SE43508/2014
u. Hammarstigen\\\’s Freja SE10314/2012
Uppf: Carina Hörnquist, Rimbo
Äg: Patrik Tranqvist, Billeberga

Drevarbete: Provas på 3 harar. Hare 3 12.01 tar an på stubb med korrekt skall, klarar vinkel. Arbetar fram till bäck, simmar över och sedan tillbaka igen.
Hare 3: Längd < 500 m Tid 4 minuter Sökarbete skog: Söker trångt, återkommer ofta. Gör någon sökrunda upp till 80 m. Arbetsvillig. Vattenarbete: Viss tvekan. Förighet: Utmärkt under hela dagen. Skottreaktion: Positiv reaktion. 5-8-6-6-3-7-8-8 = 99 p 3:e pris

9. (9) Sippolas Pejla SE23114/2016 T brun 2016-03-18
e. Sandro Vom Niestetal SE32637/2013
u. Sippolas Lexi S33287/2009
Uppf: Laila & Mårten Kalling, Linderöd
Äg: Jan Friman, Forserum

Drevarbete: Hare 1 08.50 tar an på stubb. Klarar vinklar och olika underlag. Tappt efter 4 min. Hare 2 11.04 tar an på stubb fram till väg. Arbetar bra på tappt.
Hare 1: Längd 450 m Tid 4 minuter
Hare 2: Längd Sökarbete skog: Arbetar sig sakta men säkert ut, längre och längre. Gör stick på 50 meter.
Vattenarbete: Viss tvekan.
Förighet: Utmärkt förighet under hela dagen.
Skottreaktion: Positiv reaktion.

4-8-6-5-3-7-8-8 = 95 p 3:e pris

10. (10) Skogstussas Jippi NO33596/16 T brunskäck 2016-01-13
e. Skogsmans Salmon SE18525/2011
u. Carl-Hermans Xituva SE44746/2012
Uppf: Kjell Hovde o Elisabeth Sareisian, Drammen, Norge
Äg: Siv J Sveindal Kollungtveit Norge

Drevarbete: Hare 1 tar ej an, är lös i 4,5 min. Hare 2 tar an på stubb, går in på svartjord, kommer 450 m på 3,5 min. Skallar på 1/3-del av bakspåret. Hare 3 tar an på stubb med korrekt skall, tappt vid markväg efter 120 m, ringar stort med skallgivning. Finner spåret och kommer ytterligare 130 m.
Hare 1: Längd 0 m Tid 4,5 minuter
Hare 2: Längd 450 m Tid 3,5 minuter
Hare 3: Längd 250 m Tid 7,5 minuter
Sökarbete skog: Söker med bra tempo o vilja, med rundor om 60 – 100 m. Finner vilt som drivs i 3 min, observeras av domare.
Vattenarbete: Går i efter tvekan.
Förighet: God förighet hela dagen.
Skottreaktion: Opåverkad.

4-6L-6-5-6-7-8-8 = 95 p 3:e pris

11. (18) Vildhjortens Vinja SE36971/2016 T brunskimmel 2016-05-09
e. Zarus Vom Wisentwald SE38327/2013
u. Mjöåns Kricka SE60671/2012
Uppf: Alexandra Nordengren o Michael Persson, Höganäs
Äg: Stefan Jönsson, Vellinge

Drevarbete: Hare 1 Tar ej an löpan. Hare 2 Tar an på jordgubbsodling med något löst skall. Ringar i spåret, arbetar ca 180 m, störs sedan av fåglar. Återgår i spåret och arbetar 100 m till, övergår sedan till fritt sök. Hare 3 arbetar ca 100 m på anvisad hare, bryter omotiverat. På väg tillbaka tar hunden upp ny hare. Arbetar på klöver med korrekt skall över väg in på brodd, ny hare går upp framför hunden, börjar jaga med synen.
Hare 1: Längd 0 m Tid 0 minuter
Hare 2: Längd 280 m Tid 3 min
Hare 3: Längd 600 m Tid 4 min
Sökarbete skog: Söker bra men det lilla sista i djupet saknas.
Vattenarbete: Går i och simmar bra efter stenkast.
Förighet: Svår att koppla upp vid harmomentet.
Skottreaktion: Hunden uppvisar rädsla när skottet går och återvänder till föraren. Skickas igen och när skottet går blir hunden rädd och återvänder ängslig till föraren.

5-8-4-5-7-6-7-4 = 93 p  3:e pris

12. (12) Romeleåsens Balder SE33428/2016 H brun 2016-05-02
e. Anton Vom Weidig SE70022/2008
u. Kärrmarkens Lea S54002/2009
Uppf: Rickard Göransson, Sjöbo
Äg: Tim Hansson, Vejbystrand

Drevarbete: Hare 1 tar an på stubb, 250 m, rakt spår till vinkel. Kommer ytterligare 100 m med stora ringningar. Är tyst. Hare 2 tar an på stubb, släpper skall efter 150 m, klarar olika underlag. Kommer 800 m på 5 min, under arbetet längre pauser i skallet.
Hare 1: Längd 250 m Tid 3,5 minuter
Hare 2: Längd 800 m Tid 5 min
Sökarbete skog: Arbetar i bra tempo med turer om 60 – 100 m. Önskas mer djup.
Vattenarbete: I efter stenkast.
Förighet: God förighet under hela dagen.
Skottreaktion: Opåverkad.

6-3-6-5-6-6-8-8 = 90 p 3:e pris

13. (1) Blaze SE25339/2016 H brunskimmel 2016-03-28
e. Digeshults Marcus S54700/2009
u. Lövfström\\\’s Bizzie SE3533/2012
Uppf: Mikael Mårtensson, Svalöv
Äg: Mikael Mårtensson, Svalöv

Drevarbete: Provas på 3 harar i stubb, insådd. Hare 1 sent ansatt på harvad stubb. Kryssande arbetssätt, bryter vid grusväg, fritt sök. Hare 2 insådd, 2 harar går upp men delar sig efter 100 m. Hunden driver med bra hörbart korrekt skall den första haren. Bryter vid gärdsgård. Hare 3 svårt ta an. Kommer 150 m, över i fritt sök.
Hare 1: Längd ca 100 m Tid 3 minuter
Hare 2: Längd 400 m Tid 2 minuter
Hare 3: Längd 150 m Tid 1,5 minuter
Sökarbete skog: Täcker marken väl, frigör sig efter hand. Bra tempo. Önskas mer djup i söket.
Vattenarbete: I efter stenkast, simmar sedan bra.
Förighet: Orolig vid harmomentet, ”piper” när andra arbetar, lite svårfångad.
Skottreaktion: Positiv.

3-8-3-3-5-6-6-8 = 81 p 3:e pris

14. (11) Skogstussas J-Roy SE21345/2016 H brun 2016-01-13
e. Skogsmans Salmon SE18525/2011
u. Carl-Hermans Xituva SE44746/2012
Uppf: Kjell Hovde o Elisabeth Sareisian, Drammen, Norge
Äg: Arvid Plötz, Hjärnarp

Drevarbete: Provas på 3 harar. Hare 1 markerar, tar ej an, lös i 2,5 min. Hare 2 tar an på stubb med korrekt skall, rakt spår 400 m. Bryter vid vinkel, yvigt arbete i 2 min. Hare 3 släpps på stubb, kommer totalt 250 m med 1 vinkel. Jobbar totalt 12,5 min, arbetar ca 2 min på spåret.
Hare 1: Längd 0 m Tid 2,5 minuter
Hare 2: Längd 400 m Tid 2 minuter
Hare 3: Längd 250 m Tid 12,5 minuter
Sökarbete skog: Söker i förarens närhet med rundor till max 50 m. Finner vilt som drivs i 3 min.
Vattenarbete: I efter stenkast.
Förighet: God förighet hela dagen.
Skottreaktion: Opåverkad.

3-5-3-2-3-6-8-8 = 68 p 3:e pris

15. (14) Knestorps Morris SE49333/2016 H brun 2016-08-03
e. Triggerhappy\\\’s Obama SE36791/2013
u. Knestorps Lystra SE32296/2013
Uppf: Roger & Pia Mårtensson, Dalstorp
Äg: Ulf Olsson Fyhn, Lomma

Drevarbete: Hare 1 tar an på stubb med korrekt skall, bryter omotiverat efter 300 m och 2,5 min. Hare 2 tar an på stubb med korrekt skall, klarar vinklar och olika underlag, arbetar synligt 900 m, fortsätter jobba utom synhåll, tillbaka efter 20 min.
Hare 1: Längd 300 m Tid 2,5 minuter
Hare 2: Längd 900 m Tid 20 min
Sökarbete skog: Söker i förarens närhet, trängre än 40 m.
Vattenarbete: I efter lite tvekan.
Förighet: God förighet under dagen.
Skottreaktion: Opåverkad.

8-8-7-8-1-7-8-8 = 109 p 0 pris

16. (13) Romeleåsens Birk SE33430/2016 H brunskimmel 2016-05-02
e. Anton Vom Weidig SE70022/2008
u. Kärrmarkens Lea S54002/2009
Uppf: Rickard Göransson, Sjöbo
Äg: Staffan Andersson, Höör

Drevarbete: Tar an haren på stubb med korrekt skall. Efter 400 m reses haren och drivs med skall till vall, därefter drives med näsan. Kommer totalt över 1 000 m och olika underlag på 6 min.
Hare 1: Längd 1000 m Tid 6 min
Sökarbete skog: Söker i förarens närhet, trängre än 40 m.
Vattenarbete: I efter 3 olika stenkast och många kommandon.
Förighet: God förighet under hela dagen.
Skottreaktion: Opåverkad.

8-8-8-8-1-4-8-8 = 106 p 0 pris

17. (16) Cash Vom Josephskreuz SE47790/2016 H Röd 160306
e. Nelson Vom Ketelwald VDH/DW12-512
u. Bora Von Der Wipper VDH/DW10-405
Uppf: Jens Radtke, Rossla Tyskland
Äg: Mikael Anjou, Vimmerby

Drevarbete: Hunden släpps på 3 olika harar. Arbetar upp till 500 m på 8 min, men helt tyst på alla hararna.
Hare 1: Längd 400 m Tid 5 minuter
Hare 2: Längd 400 m Tid 5 minuter
Hare 3: Längd 500 m Tid 8 minuter
Sökarbete skog: Söker trångt och återkommer väldigt ofta till föraren.
Vattenarbete: Går i och simmar bra efter att föraren kastat pinne.
Förighet: God under hela dagen.
Skottreaktion: Utan anmärkning

3-0-6-7-3-4-8-8 = 64 p 0 pris

18. (2) Corro SE35777/2016 H brun 2016-05-07
e: Digeshults Rasken SE29149/2012
u. Carl-Hermans Wiwi SE43585/2012
Uppf: Sven-Åke & Taimi Gunnarsson, Smålandsstenar
Äg: Christer Rydén, Skogås

Drevarbete: Hunden provas på två harar på stubb. Kommer 100 – 150 m, bryter omotiverat. Skallar även utanför spårområdet.
Hare 1: Längd 100 m Tid Hare 2: Längd 150 m Tid Sökarbete skog: Söker 40 – 80 m, återkommer ofta. Avslutar med en lite längre runda.
Vattenarbete: Går direkt i och simmar bra.
Förighet: Utmärkt kontakt hela dagen.
Skottreaktion: Skottglad.

1-0-1-1-4-8-8-8 = 47 p 0 pris

Marie Nilsson 20170911