Startavgifter 2020/2021

Startavgifter 2020/2021

 

Annonserade prov:

Unghundsklass 350 kr

Nybörjarklass 400 kr

Öppenklass 400 kr,

Vildsvinsprov 400 kr

Skogsprov 400 kr

 


Särskilda
 prov:

Vildsvinsprov, totalt 400 kr, 150 kr betalas in på respektive avdelnings konto före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Skogsprov totalt 400 kr, 150 kr betalas in på respektive avdelnings konto före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Viltspårprov anlagsklass totalt 300 kr (kan variera) varav anmälningsavgiften 100 kr betalas till respektive avdelnings konto före provdagen och resterande 200 kr (kan variera), domararvodet, erläggs kontant vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Avdelningarnas kontonummer

SWK Södra:  PG 19 61 50-7

SWK Småland/Öland: BG 5855-0872

SWK Väst:  PG 210 459-4

SWK Östergötland/Närke: PG 28 00 24-1

SWK Mälardalen/Gotland: PG 1242528-6

SWK HS: PG 33 32 09-5