Kommande jaktprov

Kommande jaktprov

Information om kommande jaktprov inom SWK avd södra

Till vänster finns information om alla södras prov. Har ni detaljerade frågor om enskilda prov bör ni kontakta provets kommissarie eller provledare. Har ni allmänna frågor om södras prov kan ni kontakta jaktprovsansvarig Jeanette Lindstrand i fösta hand via e-mail jeanette.lindstrand@hotmail.com och i andra hand via telefon 0708-713992. Obs! Telefonsamtal tas emot efter klockan 17.00 på vardagar, samt på helgerna, tack!

 

Sista anmälningsdag för UKL 1 juli

Sista anmälningsdag för NKL 1 juli

Sista anmälningsdag för ÖKL 1 september

 
Varje startande i UKL och NKL ska ha med sig minst en hartrampare, gärna fler. Hartramparna går i drevkedjan, desto fler personer i drevkedjan desto bättre förutsättningar för att din hund ska lyckas under harmomentet.

Anmäl dig här!