Särskilda prov

Vi i Södra uppmanar våra medlemmar att starta på särskilda prov om våra annonserade prov inte passar i tid, plats och dag. Föredömligt är att bjuda in domare till hundens ”normala” jaktmarker. Att tänka på är dock att proven UKL, NKL, ÖKL och skogsprov ska anmälas innan startdatum till jaktprovsansvarig. Vildsvinsprov kan alltid ske under pratisk jakt, där en domare närvarar och behöver inte vara förannonserat.

Särskilt prov: Särskilt prov innebär att provdeltagare själv anskaffar mark och kan exempelvis anordnas där markens areal eller vilttillgång är sådan att endast ett mindre antal hundar kan provas. Vid UKL, NKL och ÖKL skall minst två hundar och förare deltaga. Provledare och domare är ansvariga för att provet anordnas och genomförs enligt gällande bestämmelser.
Medlem som disponerar lämplig mark ska anmäla detta till jaktprovsansvarig. Provdeltagaren ska förutom att anskaffa mark kontakta jaktprovsansvarig som hjälper er med domarinformation. Numera finns även de flesta av södras domare med kontaktuppgifter nederst på denna sida. Jaktprovsansvarig är Jeanette Lindstrand, jeanette.lindstrand@hotmail.com eller 0708713992 efter 17.00 och biträdande jaktprovsansvarig är Ida Lindqvist, idalindqvist@live.com eller  070-9934176.

Ordinarie prov: Prov som annonseras och är öppet för alla medlemmar. Antalet starter kan begränsas.

Övriga provformer: (gäller endast vid Vildsvinsprov) Under jakt. Om vildsvin påträffas under jakt kan om omständigheterna så medger, hund provas enligt dessa bestämmelser under förutsättning att den fyllt 18 månader.
Vid annat jaktprov om vildsvin påträffas och om omständigheterna så medger, kan hund samtidigt som ordinarie bedömning pågår, också bedömas som vildsvinshund, under förutsättning att den fyllt 18 månader, om provdeltagaren så önskar.

Kontakt domare:

Fjärås

Karin Hederstierna

070-7575203

Slättåkra

Sara Roth

070-7277355

digeshultskennel@gmail.com

Fjälkinge

Lars Lorentzon

073-3915700

lo.eva@telia.com

Påarp

Mikael Lindstrand

072-2208175
mikael_lindstrand@hotmail.com

Veberöd

Per Kristoffersson

070-7886644

per.kristoffersson@akademiskahus.se

Svedala

Joakim Karlsson

070-3717510

karlsson.jk@hotmail.com

Löddeköpinge

Marcus Löfström

070-6977658

marcuslofstrom@hotmail.com

Svalöv

Björn Humble Hedegaard

070-3341308

Ängelholm

Bengt Nilsson

070-2137554

bengt.varalov@spray.se

Linderöd

Laila Kalling

070-3007256

 Styrelsen för SWK avd. Södra