Årsrapporter Södra

Här finner ni rapporter som vi årligen redovisar i samband med våra årsmöten.

Årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse 2022 och plan 2023

Jaktprovsberättelse 2022

Årsmöte 2022

Verksamhetsberättelse 2021 och plan 2022

Jaktprovsberättelse 2021

Årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020 och plan 2021

Jaktprovsberättelse 2020 210409

Årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse 2019 och plan 2020

Jaktprovsberättelse 2019

Årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Jaktprovsberättelse 2018

Årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Jaktprovsberättelse 2017

Årsmöte 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Jaktprovsberättelse 2016

Årsmöte 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Jaktprovsberättelse provår 2015

Årsmöte 2015

Verksamhetsberättelse 2014  

Jaktprovsberättelse provår 2014  

Enkät 2014    

Årsmöte 2014

Verksamhetsberättelse 2013  

Jaktprovsberättelse provår 2013   

Årsmöte 2013-03-03

Verksamhetsberättelse 2012

Jaktprovsberättelse provår 2012

Årsmöte 2012-03-04

Verksamhetsberättelse 2011  

Året som gått 2011 

Jaktprovsberättelse Provår 2011/2012      

Årsmöte 2011-03-19

Verksamhetsberättelse 2010     

Jaktprovsberättelse provår 2010/2011