Sjöbo - UKL - 2023-09-02

Sjöbo - UKL - 2023-09-02

Kommande jaktprov Sjöbo - UKL - 2023-09-02

Provledare: Per Wildmark, tel: 0416–184 06, 0703-28 45 76, per.wildmark@sjobo.nu
Kommissarie: Sandra Olofsson, tel: 073-337 36 23, sandra.olofsson@peab.se

Antal startplatser: 8 hundar

Proven är öppna för wachtelhundar som på provdagen uppnått 9 månaders ålder men som ännu inte fyllt 24 månader. Antalet deltagare per prov är begränsat till det antal som anges under varje prov.
Anmälningsavgiften
450 kronor sätts in på SWK Södras Plusgiro 19 61 50 – 7  före den 1 juli. Bankuppgifter för er som betalar från annat land: Bank Nordea (PG), IBAN: SE02 9500 0099 6018 0196 1507, BIC-kod: NDEASESS.

SAMLING
Kl: 06,30 preliminär samlingsplats Tanka i Tomelilla, exakt plats meddelas i pm.

Med reservation för ändringar.

Anmäl dig här!