Styrelse SWK Södra

Styrelse SWK Södra

 

Ordförande Marcus Löfström, Glumslöv
Mobil: 070-697 76 58
E-post: marcuslofstrom@hotmail.com
Vice ordförande
Media ansvarig
Adam Engström, Liared
Mobil: 070-4885306
E-post: aeviltforvaltnig@gmail.com
Ledamot
Sekreterare
Sanna Lindholm, Finja
Mobil: 073-0458415
E-post: sanna.lindholm@saint-gobain.com
Ledamot
Kassör
Monica Sahlin, Löddeköpinge
Mobil: 073-8129501
E-post: monica@booklead.se
Ledamot
Jaktprovsansvarig
Jeanette Lindstrand, Påarp
Mobil: 070-871 39 92
E-post: jeanette.lindstrand@hotmail.com
Ledamot
Träningsgruppsansvarig, hägnträning
Jerry Hildingsson, Kristianstad
Mobil: 073-333 55 58
E-post: hildingssonjerry@gmail.com
Ledamot
Avel/Uppfödarkontakt
Joakim Karlsson, Skabersjö
Mobil: 070-371 75 10
E-post: karlsson.jk@hotmail.com
Suppleant

Viltspåransvarig

Joakim Persson Hallabro
Mobil: 070-9185219
E-post: Joakimpersson1975@gmail.com
Suppleant

Biträdande Jaktprovsansvarig

Ida Lindqvist, Vollsjö

Mobil: 070-9934176

E-post: idalindqvist@live.com

Adjungerad viltspårkommisarie Morgan Börjesson, Linderöd
Mobil: 070-362 99 50
E-post: morgan.sako@gmail.com
Adjungerad Utställningsansvarig Julia Hierner
Mobil: 070-4584015
E-post: julia.hierner@yahoo.se
Revisorer  Marie Nilsson, Vägasked
Johan Meyer, Svalöv
Revisorssuppleanter Ulf Skarp, Osby
Mats Angbäck, Saxtorp
Valberedning Sammankallande
Mats Angbäck, Saxtorp (vald 1 år 2023)
Mobil: 070-6312905
E-post: mats.angbäck@gmail.com
Mats Falk, Påarp (vald på 2 år 20220327)
Mobil:  0738020489
E-post: mats_falk_70@hotmail.com
Björn Hunble Hedegaard, Trolleholm (vald på 2 år 2023)
Mobil: 070-3341308
E-post: bjorn@skaneskogen.se

SWK Södras Plusgiro 19 61 50 – 7

Bank Nordea (PG), IBAN: SE02 9500 0099 6018 0196 1507, BIC-kod: NDEASESS
Swish 1236764765

Postadress: Balders Väg 13, 246 31 Löddeköpinge