Årsmöte 2024, verksamhets år 2023

Årsmöte 2024, verksamhets år 2023

Kallelse till Wachtelhundklubben avdelning södras årsmöte 2024 Samtliga medlemmar kallas härmed till Wachtelhundklubben avdelning södras årsmöte den 24 mars klockan 12.00 2024 på Hurva Gästgivaregård, 241 94 Hurva. Anmälan om deltagande till Sanna Lindholm Lindholm, Sanna.Lindholm@saint-gobain.com senast måndag 11 mars. Obs! Vi bjuder på den traditionella fläskestegen till lunch.

Bästa UKL hund 2023: Afrodite SE34507/2022, 134 poäng 1:a pris, Håkan Svensson

Bästa hund 2023: Vildhjortens Dimma SE37072/2022, UKL, Skogsprov och Vildsvinsprov gk 2023, Julia Persson

Godkända vildsvinsprov, som erhåller en vildsvinspokal på årsmötet.

  • Gautlands Abbe-Bmo, Roger Jönsson
  • Klövskräckens Didrik, Axel Johansson
  • Sippolas Styx, Marie Nilsson
  • Kustens Baretta, Mattias Åberg
  • Kwiol’s Enya, Benny Sonesson
  • Meister, Fredrik Sörensson
  • Vildhjortens Dimma, Julia Persson

Nedanstående finns handlingar inför årsmötet.

Kallelse Årsmöte SWK avd Södra 20240324

Verksamhetsberättelse 2023 och plan 2024

Jaktprovsberättelse SWK Södra 2023

Dagordning 240324

6 Resultatrapport 2023

7 Balansrapport 2023

Ekonomiskt utfall 2023 och budget 2024

SWK Södra Valberedningens förslag 2024

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Svenska Wachtelhundklubben avdelning södra