Svalöv/Lönnstorp - UKL - 2024-09-21

Svalöv/Lönnstorp - UKL - 2024-09-21

Kommande jaktprov Svalöv/Lönnstorp - UKL - 2024-09-21

Provledare:  Torbjörn Erson, tel 070-990 09 41 e-mail: torbjorn.erson@hotmail.se
Biträdande provledare: Mats Angbäck
Kommissarie: Christina Olsson, tel: 070- 973 94 35, e-mail: christina.olsson78@gmail.com
Biträdande kommissarie: Marie Nilsson, tel: 070-655 02 38 e-mail: nilssonvagasked@hotmail.com
Funktionärer: Malin Påmark Ågren, Jeanette Lindstrand

Antal startplatser: 12 hundar

Proven är öppna för wachtelhundar som på provdagen uppnått 9 månaders ålder men som ännu inte fyllt 24 månader. Antalet deltagare per prov är begränsat till det antal som anges under varje prov.

Anmälningsavgiften
450 kronor betalas i samband med anmälan via SKK Start. https://skkstart.se/sv

SAMLING
Kl: 06.45 vid Svalövsgården, Svalöv.

VÄGBESKRIVNING:

Klicka på Svalövsgården  för att komma till vägbeskrivningen.

Med reservation för ändringar.