Glumslöv - UKL - 2024-09-01

Glumslöv - UKL - 2024-09-01

Kommande jaktprov Glumslöv - UKL - 2024-09-01

Provledare: Douglas Klingspor, tel: 076-315 71 94, e-mail douglas.klingspor@greatsecurity.se
Kommissarie: Sanna Lindholm, tel: 073-0458415 , e-mail: sanna.lindholm@saint-gobain.com  
Antal startplatser: 4 hundar

Proven är öppna för wachtelhundar som på provdagen uppnått 9 månaders ålder men som ännu inte fyllt 24 månader. Antalet deltagare per prov är begränsat till det antal som anges under varje prov.
Anmälningsavgiften
450 kronor betalas i samband med anmälan på SKK start https://skkstart.se/sv

SAMLING
Kl: 06,45 samlingsplats är Örenäsgånggriften, Ålabodsstranden 8, Glumslöv. Parkeringsplatsen innan backen ner till Ålabodarna.

VÄGBESKRIVNING:

Kör till Glumslöv och ta vägen mot Ålabodarna.

Med reservation för ändringar.