Wachtelhunden - SWKs medlemstidning

Har du något intressant att berätta, t.ex. jaktepisoder, debattinlägg eller insändare? Vill du ha in någon information från din lokalavdelning? Eller vill du annonsera i tidningen? Kontakta redaktören!

Redaktör
Jessica Björling
Lindom 150
871 91 Härnösand
Tel: 0611-714 15
E-post:  Jessica Björling
Vid frågor om material till tidningen kontakta redaktören!

Manusstopp
nummer 1 – 15 januari
nummer 2 – 15 april
nummer 3 – 15 juli
nummer 4 – 1 november

Digitalt material tas med fördel emot.
Text skall skrivas i Word (om annat ordbehandlingsprogram används så skall texten sparas i rtf-format).

Använd inte tabeller utan använd tabbar istället om det är nödvändigt.
Inga manuella radbrytningar i löptext annat än vid nytt stycke.

Bilder får ej läggas med i Word-dokumentet utan skall skickas med som egna filer.
Bilder måste vara högupplösta, dvs minst 300 dpi. Internetbilder duger alltså inte.

Om du tar med dig digitalkameran till jaktprovet, träningen, kursen, jaktdagen etc. så tänk på att ställa in den på högsta kvalitet, annars kan bilderna inte användas i tidningen på ett tillfredsställande sätt.
Bilder som skickas via e-post skall vara sparade i jpg-format. Skickas bilder på CD så kan de vara antingen i jpg, eps eller tif.

 

Annonspriser
Helsida: 2000 kr / nr
Halvsida: 1200 kr / nr
Radannons: 500 kr / 4 rader

Utgivningsdatum
Tidningen utges av Svenska Wachtelhundklubben och utkommer 4 gånger per år.
Tidningen beräknas utkomma den 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 1 december.