Organisation

Wachtelhundklubben är organiserad i en huvudstyrelse samt 5 lokalavdelningar med var för sig valda styrelser geografiska fördelade över landet..
Tanken med avdelningarna är att komma närmare medlemmarna, genomföra jaktprov och tränings/ kursverksamheten i enlighet med klubbens mål.
Varje avdelning har numera en egen "hemsida" där information om händelser och aktiviteter inom just ditt område kommer att finnas.

Pg 33 32 09-5
IBAN SE75 9500 0099 6026 0333 2095