Samarbete med Svenska Jägareförbundet

logga sjf

Svenska Jägareförbundet

i samarbete med Wachtelhundklubben

 

 

Efter lite diskussioner har SJF bestämt att sig för att stötta vår klubbs, SWKs, fortsatta arbete med utveckling av rasen och information om användning av våra hundar i jakten.

Nedan är lite av det vi ser som viktigt och som var del i SJF underlag till sitt beslut.

 

Vad SWK stöttar och arbeter med.

”Inom vår klubb är vi tydliga med att endast premiera hundar som jagar solo, dvs. att de inte ”packhundsjagar”.

Vi förespråkar inte, och premierar inte heller hundar som är för ihärdiga i sin jakt.

Allt för att vi skall ge viltet den respekt det förtjänar och också för att det självklart ligger i vår ras önskade jaktsätt.

Även vårt uppträdande som jägare, funktionärer och domare diskuteras och riktlinjer finns framtagna för hur vi bör bete oss.”

Vi tackar Svenska Jägarförbundet för deras stöd och hoppas på fortsatt gott och utökat samarbete.

HS