Huvudstyrelsen och funktionärer

Ordförande

AU/VU

Jörgen Larsson
Valsarevägen 20
589 43 Linköping
Tel: 013-18 10 82
Mobil: 0734-18 10 82
E-post: larsson.jorgen@telia.com

 

Vice ordförande

Jaktprovsansvarig

Göran Hellberg
Ängatorpgård 1
441 92 Alingsås
Tel: 0322 – 62 21 04
Mobil: 0708-30 21 47
E-post: goran.hellberg@hellbergsafety.se

 

Kassör

AU/VU

Mats Angbäck
Landskronavägen 123
261 93 Saxtorp
Mobil: 070-631 29 05
E-post: mats.angback@gmail.com

 

Sekreterare

AU/VU

Clas Jansson
Älundavägen 7
633 70 Hållsta
Mobil: 070-340 21 08
E-post: clasjansson@hotmail.com

 

Ledamot

Tf Avelsgruppen/Uppfödarkontakt

Avels sekreterare

Jenny Nörregård
Lundahls väg 80
291 97 Gärds Köpinge
Mobil: 073-932 12 29
E-post: jenny.norregard@hotmail.com

 

Ledamot

Utställning/Jaktprovsgruppen

Sven Sjöberg
Kanteborg 106
462 93 Vänersborg
Mobil: 070-970 93 08
E-post: sven.sjoberg@volvo.com

 

Ledamot

Jaktprovsgruppen

Roger Andersson
Enevågsvägen 6
242 72 Ludvigsborg
Mobil: 073-3375967
E-post: roger.andersson2@peab.se

 

Suppleant

Medlemsansvarig/Kommunikation/Webbredaktör

Magnus Hedström
Ropgränd 95
187 42 Täby
Mobil: 070-658 22 49
E-post: hedstrom.magnus@gmail.com

 

Suppleant

Arkivarie

Ulf Fyhn
Lineavägen 33
234 31 Lomma
Mobil: 073-782 30 13
E-post: ulf.fyhn@hotmail.com

 

Revisorer

Jeanette Lindstrand
Lokvägen 59
253 52 Påarp
Mobil: 070-871 39 92
E-post: jeanette.lindstrand@hotmail.com

 

Marie Nilsson
Tel: 0413 – 55 02 38
Mobil: 070-655 02 38
E-post: nilssonvagasked@hotmail.com

 

Valberedning

Roger Mårtensson
Mobil: 070-628 39 04
E-post: roger.martensson@hotmail.com

 

Anki Nyström
Tel: 018-377050
Mobil: 076-777 13 90
E-post: ankinystrom@msn.com

 

Karin Hederstierna Fjärås
Mobil:  0707-57 52 03
E-post: karin.johan.hederstierna@gmail.com

 

Avelsgruppen

Jenny Nörregård (Avels sekreterare och tf sammankallande)
Mobil: 073-932 12 29
E-post: jenny.norregard@hotmail.com

 

Sven Sjöberg
Mobil: 070-970 93 08
E-post: sven.sjoberg@volvo.com

 

Mary Carlsson
Mobil: 070-350 95 49
E-post: mary.gunnar@telia.com

 

Tidningsredaktör

Jessica Björling
Tel: 070-288 46 94
E-post: wachtelhunden@jessling.com

Utställningsgruppen

Sven Sjöberg (sammankallande)
Mobil: 070-970 93 08
E-post: sven.sjoberg@volvo.com

 

Anki Nyström (kontaktperson & frågor)
Tel: 018-377050
Mobil: 076-777 13 90
E-post: ankinystrom@msn.com