Huvudstyrelsen och funktionärer

Ordförande

AU/VU

Jörgen Larsson
Valsarevägen 20
589 43 Linköping
Tel: 013-18 10 82
Mobil: 0734-18 10 82
E-post: larsson.jorgen@telia.com

Vice ordförande

Utställningsansvarig

Sven Sjöberg
Kanteborg 106
462 93 Vänersborg
Mobil: 070-970 93 08
E-post: sven.sjoberg@volvo.com

Kassör

AU/VU

Mats Angbäck
Landskronavägen 123
261 93 Saxtorp
Mobil: 070-631 29 05
E-post: mats.angback@gmail.com

Sekreterare

AU/VU

Magnus Hedström
Ropgränd 95
187 42 Täby
Mobil: 070-658 22 49
E-post: hedstrom.magnus@gmail.com

Ledamot

Avelsansvarig/Uppfödarkontakt

Carina Lagerstedt
Ulvhults Säteri
54491 Hjo
Mobil: 070-630 07 81
E-post: c.lagerstedt@hotmail.se

Ledamot

Jaktprovsansvarig

Roger Andersson
Enevågsvägen 6
242 72 Ludvigsborg
Mobil: 073-337 59 67
E-post: roger.andersson2@peab.se

Ledamot

Arkivarie

Ulf Fyhn
Lineavägen 33
234 31 Lomma
Mobil: 073-782 30 13
E-post: ulf.fyhn@hotmail.com

Ledamot

Medlemsansvarig

Martin Jönsson
Hössna Brunsered Björkhagen 106
52397 Ulricehamn
Mobil: 070-604 02 88
E-post: brunsered@gmail.com

Suppleant

Kommunikation/Webbredaktör

Roger Mårtensson
Knestorp 1
51461 Dalstorp
Mobil: 070-628 39 04
E-post:  roger.martensson@hotmail.com

Revisorer

Jeanette Lindstrand
Mobil: 070-871 39 92
E-post: jeanette.lindstrand@hotmail.com

Marie Nilsson
Tel: 0413 – 55 02 38
Mobil: 070-655 02 38
E-post: nilssonvagasked@hotmail.com

Valberedning

Clas Jansson
Mobil: 070-340 21 08
E-post: clasjansson@hotmail.com

Göran Hellberg
Mobil: 0708-30 21 47
E-post: goran.hellberg@hellbergsafety.se

Karin Hederstierna
Mobil:  0707-57 52 03
E-post: karin.johan.hederstierna@gmail.com

Avelsgruppen

Carina Lagerstedt  (sammankallande)
Mobil: 070-630 07 81
E-post: c.lagerstedt@hotmail.se

Ola Eriksson
Mobil: 070-556 66 63
E-post: info@idrottsgarden.se

Laila Kalling
Mobil: 070-300 72 56
E-post: lkalling30-06@hotmail.com

Mary Carlsson
Mobil: 070-350 95 49
E-post: mary.gunnar@telia.com

Tidningsredaktör

Jessica Björling
Mobil: 070-288 46 94
E-post: wachtelhunden@jessling.com

Utställningsgruppen

Sven Sjöberg (sammankallande)
Mobil: 070-970 93 08
E-post: sven.sjoberg@volvo.com

Anki Nyström (kontaktperson & frågor)
Tel: 018-37 70 50
Mobil: 076-777 13 90
E-post: ankinystrom@msn.com