Anmälan till proven

Tänk på att alla hundar födda efter 1997-01-01 måste vara ID-märkta för att få starta på prov. Märkningen skall naturligtvis också vara läsbar, kolla detta innan du åker hemifrån!
Är din hund märkt med mikrochip finns det avläsare på provplatsen på de annonserade proven.

Vid egenarrangerat prov och din hund märkt med microchip måste du ha med dig en avläsare på provdagen så att vi kan läsa av hundens identitet.

Du anmäler din hund här på hemsidan under respektive prov, följ instuktionerna, om det inte fungerar går det fortfarnade att skicka in anmälningsblanetten manuellt.

Är din hund registrerad i utlandet måste du även skicka med en kopia på registreringsbeviset!

Tänk på att du kan underlätta för oss som organiserar och genomför proven genom att fylla i uppgifterna på hemsidan (blanketten) noggrant och fullständigt! Det underlättar om du har stamtavla och SWK medlemskort framför dig när du gör anmälan. Är det något du undrar över så tveka inte att slå oss en signal!

Ange alltid hundens registreringsnummer på din inbetalning till: SWK Mälardalen/Gotlands plusgironummer: 1242528-6

Ange gärna ett alternativt prov om du inte får plats på ditt förstahands val men betala bara in EN startavgift. Vi gör vårt bästa för att alla anmälda hundar skall kunna erbjudas en chans att visa vad de går för!

Det är tillåtet att använda Gps på våra prov, har ni Gps vänligen medtag den till de prov ni startar på.

För att få ett så bra och rättvisande prov som möjligt vill vi att ni på Ukl och Nkl tar med er folk som trampar hare. En grupp består vanligtvis av 4 startande hundar med hundförare, dessa går bakom drevkedjan. Drevkedjan består vanligtvis av 2 domare, en funktionär och sen de som följer med de startande som åskådare. Ett prov där enbart domare och funktionär trampar hare tar många fler timmar att genomföra, då det tar lång tid att få upp hararna, vilket innebär att dagen blir lång och onödigt jobbig för hunden. Dvs.minst en hartrampare per startande hund.

För eventuell återbetalning av startavgift kontakta avdelningens kassör senast 31/12.
Återbetalning av startavgift sker enl stadgarna nedan.
§ 6 Anmälan och avgifter
Anmälan om deltagande skall ske på blankett godkänd av SWK och skall jämte
anmälningsavgiften vara poststämplad senast sista anmälningsdagen.
För att få starta på våra prov måste ni vara medlem i Wachtelhundklubben.
Anmälningsavgiften återbetalas:
a.                   Om utlyst prov inställes.
b.                   Vid sådant bestyrkt hinder för hunds deltagande, varöver anmälaren ej råder.
c.                   Vid begränsat prov, till den som ej kan beredas plats.

Vaccinationsbestämmelser

Deltagande hundar skall vara vaccinerade mot valpsjuka enligt gällande bestämmelser.

Hund under ett års ålder: Vid lägst tio veckors ålder.

Hund över ett års ålder: Vid ett års ålder eller senare, dock inte för mer än fyra år sen så kallad förstagångsvaccination får inte ha gjorts senare än 14 dagar före provstart.

Länk till Anmälningssida : http://wachtelhundklubben.com/jaktprov/jaktprov/