Kommande jaktprov

Information om kommande jaktprov SWK Mälardalen/Gotland

Nedan finns information om alla prov inom avdelning Mälardalen/Gotland. Har ni detaljerade frågor om enskilda prov, kontakta provets kommissarie eller provledare. Har ni allmänna frågor om Mälardalen/Gotlands prov kan ni kontakta jaktprovsansvarig Cajsa Myrberg i fösta hand via e-mail cajsa.myrberg@gmail.com alternativt Susanne Gustavsson, fantbol@hotmail.com

Sista anmälningsdag för UKL 30 juni

Sista anmälningsdag för NKL 30 juni

Sista anmälningsdag för ÖKL 1 september

Varje startande i UKL och NKL ska ha med sig minst två hartrampare, gärna fler. Hartramparna går i drevkedjan, desto fler personer i drevkedjan desto bättre förutsättningar för att din hund ska lyckas under harmomentet.

Antal medtagna hartrampare styr din startplats på UKL och NKL.

Glöm ej att förbereda er på proven, det har ni och hunden nytta av, gå gärna någon UKL förberedande kurs om ni inte har gått ett UKL prov innan.

Mälardalen/Gotlands kommande jaktprov och anmälan finner du här – Länk