Startavgifter 2024

Annonserade prov:

Unghundsklass 450kr
Nybörjarklass 500kr
Öppenklass 500kr
Vildsvinsprov 500kr
Skogsprov 500kr

SWK Mälardalen/Gotlands plusgironummer: 1242528-6

Särskilda prov:

Vildsvinsprov – Totalt 500kr varav anmälningsavgiften 250kr betalas till SWK Mälardalen/Gotlands plusgironummer: 1242528-6 före provdagen. Resterande 250kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Skogsprov – Totalt 500kr varav anmälningsavgiften 250kr betalas till SWK Mälardalen/Gotlands plusgironummer: 1242528-6 före provdagen. Resterande 250kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Viltspårprov anlagsklass – Totalt 500kr varav anmälningsavgiften 200kr betalas till SWK Mälardalen/Gotlands plusgironummer: 1242528-6 före provdagen. Resterande 300kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.