Startavgifter 2021

Annonserade prov:

Unghundsklass 450 kr
Nybörjarklass 500 kr
Öppenklass 500 kr,
Vildsvinsprov 500 kr
Skogsprov 500 kr

SWK Mälardalen/Gotlands plusgironummer: 1242528-6
Särskilda prov:

Vildsvinsprov, totalt 500kr, 250 kr betalas in på SWK Mälardalen/Gotlands plusgironummer: 1242528-6 före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Skogsprov totalt 500kr, 250 kr betalas in på SWK Mälardalen/Gotlands plusgironummer: 1242528-6 före provdagen, 250 kr betalas direkt till tjänstgörande domare vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.

 

Viltspårprov anlagsklass totalt 300kr (kan variera) varav anmälningsavgiften 100 kr betalas till SWK Mälardalen/Gotlands plusgironummer: 1242528-6 före provdagen och resterande 200 kr, domararvodet, erläggs kontant vid provtillfället. Domaren har även rätt till milersättning av de startande.