KM Viltspår

Avdelningen har sedan tio år anordnat KM i viltspår för till avdelningen hörande hundar med godkänt prov i Anlagsklass. Även 2022 kommer detta KM att äga rum i trakterna av Hallstahammar, söndagen den 19 juni. Anmälan ska ha inkommit senast den 10 juni 2022 såsom angivits under rubriken Rörligt Viltspårprov (Information om jaktprov/eftersöksprov).

Tävlingen genomförs enligt SKK´s regler för Rörligt viltspårprov.

Klubbmästerskapet har initierats av Elisabeth och Thomas Larsson, vilka också fungerar som funktionärer under provet, som brukar ske under trivsamma former. Förutom själva provet ges tillfälle till kontakter med erfaret hundfolk som kan ge råd och stöd i framtagandet av en tränad eftersökshund. Ibland har också mindre uppvisningsövningar förekommit om hur t ex jaktprov i Öppen klass går till.

Avdelningen strävar efter att så många wachtelhundar som möjligt skall meritera sig på viltspår som grund för att få fram dugliga eftersökshundar.

Provets bästa hund tilldelas Herrevads kennels vandringspris.

I samband med KM finns också möjlighet för omeriterade hundar att starta på prov i Anlagsklass. Anmälan som ovan.

Ytterligare information om klubbmästerskapet kommer att sändas ut till de anmälda snarast efter anmälningstidens utgång.

 

Anmälan & frågor: Thomas Larsson, Thomas.larsson3@gmail.com

 

 

Anmälningsavgift: 150 kr betalas in på SWK Mälardalen/Gotlands plusgironummer: 1242528-6 före provet + 250 kr betalas direkt till domaren vid provtillfället.

 

 

Statuter för Herrevads kennels vandringspris i viltspår
Priset är instiftat för att öka intresset att kontinuerligt aktivera och meritera viltspårhundar med mål att hundarna senare skall kunna användas till jaktliga eftersök.
Den som har rätt att deltaga är de wachtelhundar där ägaren är medlem i avdelningen Mälardalen / Gotland.
Priset skall utgå till den som är vinnare i öppen klass vid det årliga klubbmästerskapet i viltspår som klubben anordnar.
Priset är ett vandringspris som skall återlämnas av föregående års vinnare senast vid klubbmästerskapet för att på nytt kunna utdelas vid mästerskapet.
När någon har vunnit priset tre gånger och varje gång med minst 5 deltagare i öppen klass så har man för evigt tagit hem vandringspriset. Ett nytt pris kommer då att införskaffas.