Återbetalning av anmälningsavgift till utställningen

2020-04-16

Med anledning av att utställningen 2020 i Flen har fått ställas in kommer vi att återbetala anmälningsavgiften. På grund av att vi inte kan få fram information om vilket konto betalningen kommit från behöver vi få informationen skickad till oss.

För att du ska återfå anmälningsavgiften behöver du maila namn, inbetalat belopp och kontonummer till bengtfroander@gmail.com