Inför ÖKL dag 8 juni 2024

2024-04-29

Då det är inte är så många startande på ÖKL provet i rasklubben årligen, gör vi i Mälardalen/Gotland den här satsningen.

Vi kommer den här dagen gå igenom dom olika momenten i öppenklass provet så att du är bra förberedd inför en start på provet till hösten.

Har du en hund som redan nu klarar av en enkel markering och du har en bra inkallning på den så kan du få prova på några moment under dagen. I övrigt är alla välkomna att komma och se på hur provet går till. Företrädesvis är detta en demonstration/information över provets genomförande inte ett träningstillfälle.

De moment som vi skall informera/prova på är:

  • Sökarbetet i skog
  • Skott i skog
  • Skott i vatten
  • Sökarbete i vatten
  • Släpspår fjädervilt
  • Släpspår hårvilt
  • Apportering av änder i vatten
  • Blodspår
  • Förigheten

Vi kommer att gå igenom provreglerna och poängsättningen i dom olika momenten, men även träningstips för ett så bra resultat som möjligt på provet.

Du anmäler dig till jakthund.vastmanland@gmail.com med dina kontaktuppgifter och ifall du har en hund som du vill prova på med så vill vi veta hundens namn och registreringsnummer. Tag även med utrustning så som pejl och spårutrustning till din hund. Vid många anmälda deltagare kan vi behöva begränsa antalet deltagare, så först till kvarn gäller. Betala in 500 kronor till klubbens plusgironummer 124 25 28-6 om du vill delta med eller utan hund.

Räkna med det är en heldagsaktivitet så tag med dig en matsäck och vatten till hunden samt något att sitta på. Vi samlas på Åsby Lantbruk Hallstahammars gårdsplan klockan 8.00. Vägbeskrivning: Tag E-18 mellan Köping och Västerås. I närheten av Hallstahammar åker du av E-18 på trafikplats Sörstafors. Tag väg 252 norrut mot Ramnäs. Efter ca 2 km finns en skylt till höger mot Åsby lantbruk. Åk in på gårdsplanen. Eller sök på Eniro: Åsby Lantbruk Hallstahammar så kommer du rätt plats.

Har du frågor ring Thomas Larsson på telefon 070-60 89 440 kvällstid.