February 2022

Vi planerar för att det skall gå att genomföras på plats, men kommer anpassa oss ifall restriktioner förändras. Utöver själva årsmötet kommer det även hållas en föreläsning av riksjaktvårdskonsulent...