Informationsdagen inför UKL/NKL på Almunge hundcenter fullbokad!

2024-04-29

Men den 29 maj kommer vi i Mälardalen/Gotland att genomföra en genomgång inför UKL / NKL via Teams klockan 18.30. Vi kommer då att gå igenom vad man behöver tänka på för att du och din hund skall vara så förbered som möjligt inför provet.
Anmälan via mail senast den 22 maj till herrevads@gmail.com. Deltagarkostnad 100kr betalas till klubbens plusgiro 124 25 28-6. Länk skickas ut senast den 28 maj till de som har anmält sig och betalt avgiften.
Ytterligare en möjlighet att förbereda dig själv och hunden inför UKL/NKL provet finns på herrevads.se Facebooksida där det går att anmäla sig till deras träningsdagar.