Jaktprov

2018-02-16

Vill du starta din hund på jaktprov?

Trycket på provplatser är högt och provmarker och funktionärer är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra bra prov i lokalavdelningens regi. Det bedömda behovet av provplatser under 2018 är i skrivande stund betydligt större än vad vi kan tillgodose med nuvarande provmarker och funktionärer.

Vi behöver gemensamt, i hela lokalavdelningen, försöka finna lösningar för att skapa de bästa förutsättningarna för att prova våra hundar.

Har du tillgång till lämpliga provmarker och/eller kan du tänka dig att ställa upp som funktionär i någon form så ta kontakt med någon av jaktprovsansvariga i styrelsen eller med någon annan styrelsemedlem.

Vi är medvetna om att domare historiskt har varit en trång sektor i Mälardalen Gotland, vi får till kommande säsong 3 nya domare i närområdet och en ny domarutbildning drar igång under året.